Zakon o izmjenama Zakona o dobrovoljnom zdravstvenom osiguranju i Obrazac prethodne procjene i teze za Zakon o sprječavanju i suzbijanju zaraznih bolesti

Vaše primjedbe na objavljene materijale za Prijedlog Zakona o izmjenama Zakona o dobrovoljnom osiguranju i za Zakon o sprječavanju i suzbijanju zaraznih bolesti, mogli ste dostaviti do 30. ožujka 2015. godine na e-mail adresu biserka.gregurek@miz.hr (koordinator za procjenu učinaka propisa i koordinator za savjetovanje sa zainteresiranom javnošću).