Obavijesti o javnom izlaganju propisa

Javno izlaganje za Naknadnu procjenu učinaka propisa za:
 
- Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o zaštiti pučanstva od zaraznih bolesti („Narodne novine“, broj 47/20)
- Zakon o izmjeni i dopunama Zakona o zaštiti pučanstva od zaraznih bolesti („Narodne novine“, broj 134/20)
- Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o zaštiti pučanstva od zaraznih bolesti („Narodne novine“, broj 143/21)

održati će se dana 8. svibnja 2023. godine, s početkom u 8.45 sati u Ministarstvu zdravstva, u dvorani 01/6