Povjerenstva

ODLUKA O OSNIVANJU POVJERENSTVA ZA DJEČJU I ADOLESCENTNU PSIHIJATRIJU
 1. izv. prof. dr. sc. Ivan Begovac, dr. med., Klinički bolnički centar Zagreb, predsjednik
 2. prim. dr. sc. Vlatka Kovač, dr. med., Klinički bolnički centar Osijek, članica
 3. izv. prof. dr. sc. Danijela Petrić, dr. med., Klinički bolnički centar Rijeka, članica
 4. Anđela Kovačević, dr. med. spec., Klinički bolnički centar Split, članica
 5. prim. dr. sc. Aleksandra Klobučar, dr. med., Klinika za dječje bolesti Zagreb, članica
 6. prim. Ljubica Paradžik, dr. med. spec., Psihijatrijska bolnica za djecu i mladež, članica
 7. Danijela Matanović, dr. med. spec., Opća županijska bolnica Vinkovci, članica

Odluka o osnivanju Povjerenstva za dječju i adolescentnu psihijatriju
ODLUKA O OSNIVANJU POVJERENSTVA ZA USPOSTAVU SUSTAVA PRAĆENJA ISHODA LIJEČENJA
 1. izv. prof. dr. sc. Vili Beroš, dr. med., Ministarstvo zdravstva
 2. izv. prof. dr. sc. Silvio Bašić, dr. med., Ministarstvo zdravstva
 3. prim. dr. sc. Marija Bubaš, dr. med. spec., Ministarstvo zdravstva
 4. Tomislav Dulibić, dipl. iur., Ministarstvo zdravstva
 5. Martina Bogut Barić, dipl. oec., Ministarstvo zdravstva
 6. Jasminka Hlupić, dr. med., Ministarstvo zdravstva
 7. Danica Kramarić, dr. med., Ministarstvo zdravstva
 8. Tanja Bedovec, mag. oec., Ministarstvo zdravstva
 9. Bojan Vidović, dipl. iur., Ministarstvo zdravstva
 10. Tonći Buble, dr. med., Ministarstvo zdravstva
 11. Lucijan Vukelić, dr. med. spec., Hrvatski zavod za zdravstveno osiguranje
 12. Tea Strbad, dr. med. spec., Hrvatski zavod za zdravstveno osiguranje
 13. Martina Furlan, dipl. iur., Hrvatski zavod za zdravstveno osiguranje
 14. Jelena Curać, dipl. ing. fizike, Hrvatski zavod za zdravstveno osiguranje
 15. izv. prof. dr. sc. Krunoslav Capak, prim. dr. med. spec., Hrvatski zavod za javno zdravstvo
 16. Željka Draušnik, dr. med. spec., Hrvatski zavod za javno zdravstvo
 17. dr. sc. Ana Ivičević Uhernik, dr. med., Hrvatski zavod za javno zdravstvo
 18. prof. dr. sc. Dinko Vitezić, dr. med., Hrvatski liječnički zbor, Sekcija za farmakoekonomiku i istraživanje ishoda
 19. izv. prof. dr. sc. Suzana Mimica, dr. med., Hrvatski liječnički zbor, Sekcija za farmakoekonomiku i istraživanje ishoda
 20. prim. dr. sc. Viktorija Erdeljić Turk, dr. med., Hrvatski liječnički zbor, Sekcija za farmakoekonomiku i istraživanje ishoda

Odluka o osnivanju Povjerenstva za uspostavu sustava praćenja ishoda liječenja
ODLUKA O OSNIVANJU STRUČNOG POVJERENSTVA ZA ONKOLOGIJU I RADIOTERAPIJU
 1. doc. dr. sc. Ilijan Tomaš, dr. med., Klinički bolnički centar Osijek, predsjednik
 2. prof. dr. sc. Ana Fröbe, dr. med., Klinički bolnički centar Sestre milosrdnice, članica
 3. izv. prof. dr. sc. Tomislav Omrčen, dr. med., Klinički bolnički centar Split, član
 4. mr. sc. Milan Radojčić, dr. med., Klinički bolnički centar Rijeka, član
 5. doc. dr. sc. Marija Gamulin, dr. med., Klinički bolnički centar Zagreb, članica
 6. dr. sc. Lea Galunić Bilić, dr. med., Klinički bolnički centar Zagreb, članica
 7. dr. sc. Marin Prpić, dr. med., Klinički bolnički centar Sestre milosrdnice, član
 8. dr. sc. Petar Suton, dr. med., Klinička bolnica Dubrava, član
Odluka o osnivanju Stručnog povjerenstva za onkologiju i radioterapiju
ODLUKA O OSNIVANJU STRUČNOG POVJERENSTVA ZA INTERNISTIČKU ONKOLOGIJU
 1. doc. prim. dr. sc. Robert Šeparović, dr. med., Klinički bolnički centar Sestre milosrdnice, predsjednik
 2. prof. dr. sc. Stjepko Pleština, dr. med., Klinički bolnički centar Zagreb, član
 3. prof. dr. sc. Renata Dobrila Dintinjana, dr. med., Klinički bolnički centar Rijeka, članica
 4. prof. dr. sc. Eduard Vrdoljak, dr. med., Klinički bolnički centar Split, član
 5.  doc. dr. sc. Boris Belev, dr. med., Klinički bolnički centar Zagreb, član
 6. Tatjana Ladenhauser, dr. med. spec., Klinički bolnički centar Osijek, članica
 7. prof. dr. sc. Ernest Bilić, dr. med., Klinički bolnički centar Zagreb, član
 8. izv. prof. dr. sc. Jasminka Stepan Giljević, dr. med., prim., Klinika za dječje bolesti Zagreb, članica

Odluka o osnivanju Stručnog povjerenstva za internističku onkologiju
ODLUKA O OSNIVANJU POVJERENSTVA ZA IZRADU NACRTA PRIJEDLOGA PLANA O IZMJENAMA I DOPUNAMA PLANA I PROGRAMA MJERA ZDRAVSTVENE ZAŠTITE 2023.-2026.
 1. prim. dr. sc. Marija Bubaš, dr. med. spec., Ministarstvo zdravstva, predsjednica
 2. Tomislav Dulibić, dipl. iur., Ministarstvo zdravstva, član
 3. izv. prof. dr. sc. Silvio Bašić, dr. med., Ministarstvo zdravstva, član
 4. Danica Kramarić, dr. med., Ministarstvo zdravstva, članica
 5. Jasminka Hlupić, dr. med., Ministarstvo zdravstva, članica
 6. Marija Pećanac, dipl. iur., Ministarstvo zdravstva, članica
 7. izv. prof. dr. sc. Krunoslav Capak, prim. dr. med. spec., Hrvatski zavod za javno zdravstvo, član
 8. Ivan Cerovečki, dr. med., Hrvatski zavod za javno zdravstvo, član
 9. Dunja Skoko-Poljak, dr. med., Ministarstvo zdravstva, članica
 10. Ivana Portolan Pajić, dr. med., univ. mag. sanit. publ., Ministarstvo zdravstva, članica
 11. prof. dr. sc. Željko Krznarić, dr. med., Hrvatski liječnički zbor, član
 12. mr. sc. Hrvoje Pezo, dr. med. dent., Hrvatska komora dentalne medicine, član
 13. Mirjana Grubišić, mag. physioth., Hrvatska komora fizioterapeuta, članica
 14. Ivana Delić, mag. med. biochem., spec. med. biokemije i lab. medicine, Hrvatska komora medicinskih biokemičara, članica
 15. Mario Gazić, magistar sestrinstva, Hrvatska komora medicinskih sestara, član
 16. Barbara Finderle, bacc. obs., Hrvatska komora primalja i Hrvatsko društvo primalja, članica
 17. dr. sc. Bruno Cvetković, dipl. sanit. ing., Hrvatska komora zdravstvenih radnika, član
 18. dr. sc. Mirko Bakula, dr. med., specijalist urolog, Povjerenstvo za bolničku djelatnost Hrvatske liječničke komore, član
 19. Ines Balint, dr. med., Povjerenstvo za primarnu zdravstvenu zaštitu Hrvatske liječničke komore, članica
 20. Ana Soldo, mag. pharm., Hrvatska ljekarnička komora, članica

Odluka-Povjerenstvo-Plan i program mjera zdrastvene zaštite 2023.-2026.
ODLUKA O OSNIVANJU POVJERENSTVA ZA PROCJENU PRIJEDLOGA PROGRAMA UDRUGA PRIJAVLJENIH NA NATJEČAJ ZA PRIJAVU PROGRAMA UDRUGA U PODRUČJU PREVENCIJE OVISNOSTI, SUZBIJANJA ZLOUPORABE DROGA I SMANJENJA ŠTETA ZA DODJELU FINANCIJSKIH SREDSTAVA IZ DIJELA PRIHODA OD IGARA NA SREĆU U REPUBLICI HRVATSKOJ ZA 2023. GODINU
 1. Josipa Lovorka Andreić, dipl. krim., Hrvatski zavod za javno zdravstvo, predsjednica
 2. Sanja Mikulić, dipl. iur., Hrvatski zavod za javno zdravstvo, članica
  • Iva Valenčić, mag. polit. soc., Hrvatski zavod za javno zdravstvo, zamjena članice
 3. Alma Rovis Brandić, mag. paed. soc., Agencija za odgoj i obrazovanje, članica
  • dr. sc. Vesna Ivasović, Agencija za odgoj i obrazovanje, zamjena članice
 4. Gorana Horvat, dipl. paed. soc., Ministarstvo rada, mirovinskoga sustava, obitelj i socijalne politike, članica
  • Andrea Cvitanić, magistra socijalne politike, Ministarstvo rada, mirovinskoga sustava, obitelji i socijalne politike, zamjena članice
 5. Emina Grd, prof. soc. ped., Središnji državni ured za demografiju i mlade, članica
  • Lana Budrovac, dipl. soc., Središnji državni ured za demografiju i mlade, zamjena članice


ODLUKA O OSNIVANJU POVJERENSTVA ZA PROCJENU PRIJEDLOGA PROGRAMA UDRUGA PRIJAVLJENIH NA NATJEČAJ ZA PRIJAVU PROGRAMA UDRUGA U PODRUČJU PREVENCIJE OVISNOSTI, SUZBIJANJA ZLOUPORABE DROGA I SMANJENJA ŠTETA ZA DODJELU FINANCIJSKIH SREDSTAVA IZ DIJELA PRIHODA OD IGARA NA SREĆU U REPUBLICI HRVATSKOJ ZA 2023. GODINU
ODLUKA O OSNIVANJU POVJERENSTVA ZA PLANIRANJE, ORGANIZACIJU RADA I UNAPRJEĐENJE BOLNIČKE ZDRAVSTVENE ZAŠTITE U DJELATNOSTI ORTOPEDIJE I TRAUMATOLOGIJE U GRADU ZAGREBU
 1. izv. prof. dr. sc. Silvio Bašić, dr. med., Ministarstvo zdravstva, predsjednik
 2. Tomislav Dulibić, dipl. iur., Ministarstvo zdravstva, član
 3. Jasminka Hlupić, dr. med., Ministarstvo zdravstva, članica
 4. prof. dr. sc. Davor Vagić, dr. med., Klinički bolnički centar Sestre milosrdnice, član
 5. prof. dr. sc. Dinko Vidović, prim. dr. med., Klinički bolnički centar Sestre milosrdnice, član
 6. prof. dr. sc. Ivica Lukšić, dr. med., Klinička bolnica Dubrava, član
 7. doc. dr. sc. Damir Hudetz, dr. med., Klinička bolnica Dubrava, član
 8. prof. dr. sc. Ivan Dobrić, dr. med., Klinički bolnički centar Zagreb, član
 9. izv. prof. dr. sc. Mario Starešinić, dr. med., Klinička bolnica Merkur, član


Odluka o osnivanju Povjerenstva za planiranje, organizaciju rada i unaprjeđenje bolničke zdravstvene zaštite u djelatnosti ortopedije i traumatologije u Gradu Zagrebu
ODLUKA O OSNIVANJU STRUČNOG POVJERENSTVA ZA UTVRĐIVANJE UVJETA ZA SLUŽBENE LABORATORIJE ZA VODU NAMIJENJENU ZA LJUDSKU POTROŠNJU
 1. Valentina Zoretić-Rubes, dipl. ing. preh. tehn., Ministarstvo zdravstva, predsjednica
 2. Marija Pašalić, dipl. ing. biotechn., Ministarstvo zdravstva, članica
  • Jasminka Barberić, dipl. ing. preh. tehn., Ministarstvo zdravstva, zamjena članice
  • Karolina Konevski, mag. biol. exp., Ministarstvo zdravstva, zamjena članice
 3. Damir Tomas, Hrvatske vode, član
  • mr. sc. Daria Čupić, Hrvatske vode, zamjena člana
 4. Ana Selak, Hrvatska akreditacijska agencija, članica
  • dr. sc. Ana Čop, Hrvatska akreditacijska agencija, zamjena članice
 5. Milena Grgić, Ministarstvo gospodarstva i održivog razvoja, članica
  • Ksenija Matošović, Ministarstvo gospodarstva i održivog razvoja, zamjena članice
 6. Ana Vuletić, Državni inspektorat, članica
  • Katica Boban, Državni inspektorat, zamjena članice
 7. izv. prof. dr. sc. Josip Ćurko, Prehrambeno-biotehnološki fakultet Zagreb, član
  • dr. sc. Jurica Štiglić, Hrvatski zavod za javno zdravstvo, zamjena člana
 
Odluka o osnivanju Stručnog povjerenstva za utvrđivanje uvjeta za službene laboratorije za vodu namijenjenu za ljudsku potrošnju
ODLUKA O OSNIVANJU POVJERENSTVA ZA OTVARANJE ZAPRIMLJENIH PRIJAVA I PROVJERU PROPISANIH FORMALNIH UVJETA IZ NATJEČAJA ZA PRIJAVU PROGRAMA UDRUGA U PODRUČJU PREVENCIJE OVISNOSTI, SUZBIJANJA ZLOUPORABE DROGA I SMANJENJA ŠTETA ZA DODJELU FINANCIJSKIH SREDSTAVA IZ DIJELA PRIHODA OD IGARA NA SREĆU U REPUBLICI HRVATSKOJ ZA 2023. GODINU
 1. Marijana Pavlić, univ. mag. rehab. educ., voditeljica
 2. Tena Tomljanović, mag. iur., članica
 3. Draženka Zadro, struč. spec. oec., članica

Odluka-Povjerenstvo-otvaranje prijava-udruge-ovisnost
ODLUKA O OSNIVANJU POVJERENSTVA ZA OBRADU I ODABIR PROJEKATA U OKVIRU PROVEDBE PROGRAMA DODJELE POTPORA MALE VRIJEDNOSTI SPECIJALNIM BOLNICAMA ZA MEDICINSKU REHABILITACIJU I LJEČILIŠTIMA ZA ULAGANJE U MEDICINSKO-REHABILITACIJSKU OPREMU I OPREMU ZA PROVOĐENJE PROGRAMA MEDICINSKOG WELLNESSA U SVRHU UNAPRJEĐENJA I PODIZANJA KVALITETE PRUŽANJA ZDRAVSTVENIH USLUGA U ZDRAVSTVENOM TURIZMU
 1. Branko Matošević, dipl. oec., Ministarstvo zdravstva, voditelj
 2. dr. sc. Darija Granec, Hrvatsko društvo za fizikalnu i rehabilitacijsku medicinu Hrvatskog liječničkog zbora, članica
  • doc. dr. sc. Frane Grubišić, dr. med., Hrvatsko društvo za fizikalnu i rehabilitacijsku medicinu Hrvatskog liječničkog zbora, zamjenik članice
 3. Velibor Drakulić, dr. med., Ministarstvo zdravstva, član
 4. Mirjana Vuković, dr. dent. med., Ministarstvo zdravstva, članica
 5. Hrvoje Jezidžić, dipl. ing., Ministarstvo zdravstva, član
 6. Dubravko Kalember, struč. spec. oec., Ministarstvo zdravstva, administrativna podrška

  Odluka-Povjerenstvo
ODLUKA O OSNIVANJU POVJERENSTVA ZA IZRADU NACRTA PRIJEDLOGA NACIONALNOG PROGRAMA RANOG OTKRIVANJA RAKA PROSTATE
 1. akademik Željko Kaštelan, Klinički bolnički centar Zagreb, predsjednik
 2. prim. dr. sc. Tomislav Kuliš, Klinički bolnički centar Zagreb, član
 3. doc. dr. sc. Marija Gamulin, Klinički bolnički centar Zagreb, članica
 4. prof. dr. sc. Maja Prutki, Klinički bolnički centar Zagreb, članica
 5. prof. dr. sc. Dunja Rogić, Klinički bolnički centar Zagreb, članica
 6. prof. dr. sc. Borislav Spajić, Klinički bolnički centar Sestre milosrdnice, član
 7. prof. dr. sc. Josip Španjol, Klinički bolnički centar Rijeka, član
 8. dr. sc. Oliver Pavlović, Klinički bolnički centar Osijek, član
 9. prof. dr. sc. Marijan Šitum, Klinički bolnički centar Split, član
 10. dr. sc. Krešimir Karlović, Opća bolnica „Dr. Josip Benčević‟ Slavonski Brod, član
 11. doc. dr. sc. Tomislav Sorić, Opća bolnica Zadar, član
 12. Ino Protrka, dr. med. spec., Dom zdravlja Zagreb – Centar, član
 13. Jelena Rakić Matić, dr. med. spec., Dom zdravlja Zagreb – Zapad, članica
 14. Jurica Kravaršćan, dr. med., Dom zdravlja Zagreb – Istok, član
 15. izv. prof. dr. sc. Krunoslav Capak, prim. dr. med. spec., Hrvatski zavod za javno zdravstvo, član
 16. doc. dr. sc. Mario Šekerija, Hrvatski zavod za javno zdravstvo, član
 17. Ivana Brkić Biloš, dr. med. spec., Hrvatski zavod za javno zdravstvo, članica
 18. Gordan Sarajlić, dr. med., Hrvatski zavod za javno zdravstvo, član
 19. Hrvoje Šušković, dr. med., Hrvatski zavod za javno zdravstvo, član
 20. Ivana Delić, mag. med. biochem., spec. med. biokemije i lab. medicine, Hrvatska komora medicinskih biokemičara, članica
 21. Dunja Skoko-Poljak, dr. med., Ministarstvo zdravstva, članica
 22. Sanjica Kiš, mag. oec., Ministarstvo zdravstva, članica
 23. mr. sc. Hrvoje Belani, dipl. ing. elekt., Ministarstvo zdravstva, član
 24. Andreja Bičanić, dr. med., Ministarstvo zdravstva, članica


Odluka o osnivanju Povjerenstva
ODLUKA O OSNIVANJU POVJERENSTVA ZA UNAPREĐENJE I PROMICANJE MENTALNOG ZDRAVLJA, RANO OTKRIVANJE I LIJEČENJE MENTALNIH POREMEĆAJA
 1. prof. dr. sc. Tihana Jendričko, Hrvatsko psihijatrijsko društvo, predsjednica
 2. prof. dr. sc. Danijela Štimac Grbić, dr. med., Hrvatski zavod za javno zdravstvo, članica
 3. prof. dr. sc. Miranda Novak, prof. psihologije, Edukacijsko-rehabilitacijski fakultet Sveučilišta u Zagrebu, članica
 4. prof. dr. sc. Marijana Majdak, dipl. soc. radnica, Pravni fakultet u Zagrebu, Studijski centar socijalnog rada, članica
 5. Dejvid Zombori, prof. psihologije, Hrvatska psihološka komora, član
 6. prof. dr. sc. Tea Vukušić Rukavina, dr. med., Škola narodnog zdravlja Andrija Štampar,  članica
 7. dr. sc. Marko Ćurković, dr. med., Klinika za psihijatriju Vrapče, član
 8. dr. sc. Ivana Bakija, dr. med., Klinika za psihijatriju Sveti Ivan, članica
 9. Tin Pongrac, Hrvatski savez udruga za mentalno zdravlje, član
 10. doc. dr. sc. Lovorka Brajković, prof. psihologije, Fakultet hrvatskih studija, članica
 11. prof. dr. sc. Trpimir Glavina, dr. med., Klinički bolnički centar Split, član
 12. prof. dr. sc. Dalibor Karlović, dr. med., Klinički bolnički centar Sestre Milosrdnice, član
 13. prim. Marina Kovač, dr. med., Neuropsihijatrijska bolnica „dr. Ivan Barbot“ Popovača, članica
 14. prim. doc. dr. sc. Vanja Slijepčević Saftić, dr. med., Poliklinika za zaštitu djece i mladih Grada Zagreba, članica
 15. Ella Selak Bagarić, klinički psiholog, Poliklinika za zaštitu djece i mladih Grada Zagreba, članica
 16. Danica Kramarić, dr. med., Ministarstvo zdravstva, članica
 17. Dunja Skoko-Poljak, dr. med., Ministarstvo zdravstva, članica
 18. Ivana Portolan Pajić,  dr. med., univ. mag. sanit. publ., Ministarstvo zdravstva, članica
 19. mr. sc. Josip Lopižić, Hrvatsko psihološko društvo, član
 20. prof. dr. sc. Darko Marčinko, dr. med., Klinički bolnički centar Zagreb, član
 

Odluka

Odluka o dopuni Odluke-Povjerenstvo-mentalno zdravlje

Odluka o dopuni Odluke-Povjerenstvo-mentalno zdravlje
ODLUKA O OSNIVANJU POVJERENSTVA ZA UNAPREĐENJE KVALITETE DONORSKOG PROGRAMA
 1. prof. dr. sc. Željko Župan, dr. med., bolnički transplantacijski koordinator, KBC Rijeka
 2. Vlasta Merc, dr. med., bolnički transplantacijski koordinator, KB Dubrava
 3. Željka Gavranović, dr. med., bolnički transplantacijski koordinator, KBC Sestre Milosrdnice
 4. prim. dr. sc. Marinko Vučić, dr. med., bolnički transplantacijski koordinator, KBC Sestre Milosrdnice
 5. prim. Jasna Brezak, dr. med., bolnički transplantacijski koordinator, KBC Zagreb
 6. prim. Renata Krobot, dr. med., bolnički transplantacijski koordinator, OB Varaždin
 7. Martina Anušić Juričić, dr. med., Ministarstvo zdravstva
 8. Marina Premužić, dr. med., nacionalna transplantacijska koordinatorica, Ministarstvo zdravstva

Odluka-Povjerenstvo za unapređenje kvalitete donorskog programa
ODLUKA O OSNIVANJU POVJERENSTVA ZA PROVEDBU DEKLARACIJE O SURADNJI PREMA DOHVAĆANJU NAJMANJE JEDNOG MILIJUNA SEKVENCIRANIH GENOMA U EU DO 2022. GODINE
 1. prof. dr. sc. Dragan Primorac, Hrvatsko društvo za humanu genetiku, predsjednik
 2. izv. prof. dr. sc. Saša Missoni, Institut za antropologiju, zamjenik predsjednika
 3. prof. dr. sc. Oliver Vugrek, Institut Ruđer Bošković, član
 4. dr. sc. Ljubica Odak, dr. med., univ. mag. med., Klinika za dječje bolesti Zagreb, članica
 5. dr. sc. Jelena Šarac, Institut za antropologiju, članica
 6. prof. dr. sc. Fran Borovečki, dr. med., Klinički bolnički centar Zagreb, član
 7. doc. dr. sc. Vedrana Škaro, dipl. ing. mol. biol., Genos d.o.o., članica
 8. prof. dr. sc. Martina Smolić, dr. med., Fakultet za dentalnu medicinu i zdravstvo Osijek, članica
 9. Maja Gusić Božikov, struč. spec. ing. sec., Ministarstvo zdravstva, članica
 10. dr. sc. Milena Ivanković, dipl. ing. mol. biol., Ministarstvo zdravstva, članica
Odluka o osnivanju Povjerenstva za provedbu deklaracije (genomi).pdf

Odluka o izmjena Odluke-Povjerenstvo za provedbu Deklaracije o genomici

Odluka o izmjeni Odluke

Odluka o izmjeni Odluke

Odluka o izmjeni Odluke-Povjerenstvo
ODLUKA O OSNIVANJU NACIONALNOG POVJERENSTVA ZA BORBU PROTIV PUŠENJA
 1. prim. Dijana Mayer, dr. med., Hrvatski zavod za javno zdravstvo, predsjednica
 2. prim. Vjekoslava Amerl Šakić, dr. med., Koordinacija hrvatske obiteljske medicine, članica
 3. prof. dr. sc. Sanja Popović Grle, KBC Zagreb, Klinika Jordanovac, članica
 4. Dunja Skoko Poljak, dr. med., Ministarstvo zdravstva, članica
 5. Maja Cvetojević mag. biol. mol., Ministarstvo zdravstva, članica
 6. Sandra Karabatić, mag. sestrinstva, „Jedra“ Udruga oboljelih od raka pluća i drugih bolesti pluća, članica
 7. Boris Gracin, dr. med., spec. psihijatar, Zavod za javno zdravstvo „Dr. Andrija Štampar“, član
 8. Marija Savić, prof., Ministarstvo znanosti i obrazovanja, članica
 9. dr. sc. Margit Bernadett Vuk, Ministarstvo znanosti i obrazovanja, članica
 10. Sanja Kocijančić Petričević, novinarka HRT-a, članica

Odluka o osnivanju Nacionalnog povjerenstva za borbu protiv pušenja

Odluka o izmjeni Odluke o osnivanju NP-pušenje

Odluka o izmjeni Odluke-Nacionalno povjerenstvo za borbu protiv pušenja

Odluka o izmjeni Odluke o osnivanju Nacionalnog povjerenstva
ODLUKA O OSNIVANJU POVJERENSTVA ZA ZAŠTITU I PROMICANJE DOJENJA
 1. izv. prof. dr. sc. Anita Pavičić Bošnjak, dr. med. spec. ped., IBCLC, FILCA. KBC Zagreb predsjednica
 2. prof. dr. sc. Josip Grgurić, dr. med. spec. ped., počasni član
 3. prof. dr. sc. Milan Stanojević, dr. med. spec. ped., UNICEF, član
 4. doc. dr. sc. Irena Zakarija Grković, dr. med. spec. obiteljske medicine, savjetnica za dojenje, Hrvatska udruga IBCLC, članica
 5. Milica Tikvić, mag. med. techn., DZ Zagreb-Istok, članica
 6. Barbara Finderle, bacc. obs., Hrvatska komora primalja i Hrvatsko društvo primalja, članica
 7. Ivana Zanze, Udruga RODA, članica
 8. Zorica Kovač, mag. med. techn., Društvo patronažnih sestara, HUMS, članica
 9. Kornelija Bojanić, Ministarstvo za demografiju, obitelj, mlade i socijalnu politiku, članica
 10. prim. mr. sc. Marija Čatipović, dr. med. spec. pedijatar u PZZ, Bjelovar, članica
 11. prim. mr. sc. Maja Štimac, dr. med. spec. pedijatar u PZZ, Osijek, članica
 12. doc. dr. sc. Gordan Zlopaša, dr. med. spec. ginekologije i opstetricije, KBC Zagreb, član
 13. doc. dr. sc. Ruža Grizelj, dr. med. spec, pedijatar, KBC Zagreb, članica
 14. izv. prof. dr. sc. Urelija Rodin, prim. dr. med. spec. socijalne medicine s organizacijom zdravstvene zaštite, Hrvatski zavod za javno zdravstvo, članica
 15. mr. sc. Dubravka Teskera, dr. med., Ministarstvo zdravstva, članica
 16. Andreja Bičanić, dr. med., Ministarstvo zdravstva, članica

Odluka o osnivanju Povjerenstva za zaštitu i promicanje dojenja

Odluka o izmjeni Odluke o osnivanju Povjerenstva

Odluka o izmjeni Odluke-Povjerenstvo za zaštitu i promicanje dojenja.pdf

Odluka o izmjeni Odluke-Povjerenstvo za dojenje.pdf 
ODLUKA O OSNIVANJU NACIONALNOG POVJERENSTVA ZA SPECIJALISTIČKO USAVRŠAVANJE DOKTORA MEDICINE
 1. izv. prof. dr. sc. Silvio Bašić, dr. med., Ministarstvo zdravstva, predsjednik
 2. dr. sc. Jadranka Pavičić Šarić, dr. med., Hrvatska liječnička komora, članica
 3. prim. Boris Ujević, dr. med., Hrvatska liječnička komora, član
 4. Mia Popović, dipl. iur., Ministarstvo zdravstva, članica
 5. prof. dr. sc. Darko Chudy, dr. med., Nacionalno zdravstveno vijeće, član
 6. izv. prof. dr. sc. Vladimir Banović, Medicinski fakultet Sveučilišta u Zagrebu, član
 7. doc. dr. sc. Iva Bilić Čače, Medicinski fakultet Sveučilišta u Rijeci, članica
 8. prof. dr. sc. Ivica Mihaljević, Medicinski fakultet Sveučilišta J.J. Strossmayera u Osijeku, član
 9. prof. dr. sc. Zoran Đogaš, dr. med., Medicinski fakultet u Splitu, član
 10. prof. dr. sc. Nada Čikeš, Akademija medicinskih znanosti, članica
 11. prof. dr. sc. Adriana Vince, dr. med., Hrvatski liječnički zbor, članica
 12. prof. dr. sc. Željko Krznarić, dr. med., Hrvatski liječnički zbor, član
 13. Ivana Bureš Valentić, dr. med., Hrvatsko društvo mladih liječnika, članica
 14. doc. dr. sc. Vjekoslav Peitl, Hrvatsko katoličko sveučilište-Medicinski fakultet, član

Odluka o osnivanju Nacionalnog povjerenstva za specijalističko usavršavanje doktora medicine


Odluka o izmjeni Odluke o osnivanju Nacionalnog P za spec.usavršavanje doktora medicine


Odluka o izmjeni Odluke o osnivanju Nac. povjerenstva


Odluka o izmjeni Odluke-Nac.pov. za spec. usavr. doktora medicine


Odluka o izmjeni i dopuni Odluke-Nac.pov. za spec.usavršavanje doktora medicine


Odluka o izmjeni Odluke-Nacionalno povjerenstvo za specijalističko usavršavanje.pdf


Odluka o izmjeni Odluke-Nac. povjerenstvo za spec.usavršavanje dr. med


Odluka o izmjeni Odluke-Nac.povjerenstvo za spec.usavršavanje doktora medicine


Odluka o izmjeni Odluke-Nac.povjerenstvo za spec.usavršavanje doktora medicine 
ODLUKA O OSNIVANJU POVJERENSTVA ZA ZAŠTITU I PROMICANJE PRAVA PACIJENATA
1. prim. dr. sc. Sandra Bašić-Kinda, dr. med., Hrvatska udruga pacijenata, predsjednica
2. Josip Perić, dipl. iur., Hrvatska udruga za promicanje prava pacijenata, član
3. Mira Dajčić, Hrvatska udruga za Alzheimerovu bolest, članica
4. Tamara Marinković, dipl. novinarka, Hrvatska izvještajna novinska agencija, članica
5. mr. sc. Jasminka Katić-Bubaš, dipl. iur., Ministarstvo zdravstva, članica
6. Božica Šarić, dipl. iur., Ministarstvo zdravstva, članica
7. Dunja Skoko-Poljak, dr. med., Ministarstvo zdravstva, članica


Odluka o osnivanju Povjerenstva za zaštitu i promicanje prava pacijenataOdluka o izmjeni Odluke-Povjerenstvo za zaštitu i promicanje prava pacijenataOdluka o izmjeni Odluke-Povjerenstvo za zaštitu i promicanje prava pacijenataOdluka o izmjeni Odluke-Povjerenstvo za zaštitu i promicanje prava pacijenataOdluka o izmjeni Odluke-Povjerenstvo za zastitu i promicanje prava pacijenata
 
ODLUKA O OSNIVANJU STRUČNOG POVJERENSTVA ZA NEUROLOGIJU
 1. prof. dr. sc. Zdravka Poljaković, dr. med. spec., Klinički bolnički centar Zagreb, predsjednica
 2. prof. dr. sc. Arijana Lovrenčić-Huzjan, dr. med. spec., Klinički bolnički centar Sestre milosrdnice, članica
 3. izv. prof. dr. sc. Silvio Bašić, dr. med., Klinička bolnica Dubrava, član
 4. prof. dr. sc. Ervina Bilić, dr. med. spec., Klinički bolnički centar Zagreb, članica
 5. doc. dr. sc. Krešimir Čaljkušić, dr. med. spec., Klinički bolnički centar Split, član
 6. doc. prim. dr. sc. Vladimira Vuletić, dr. med. spec., Klinički bolnički centar Rijeka, članica
 7. doc. prim. dr. sc. Stjepan Jurić, dr. med. spec., Klinički bolnički centar Osijek, član
 8. doc. prim. dr. sc. Davor Sporiš, dr. med., prof. v. š., Klinička bolnica Dubrava, član
 9. doc. dr. sc. Sanja Tomasović, dr. med. spec., Klinička bolnica Sveti Duh, članica
 10. mr. sc. Ruža Kostanjevec, dr. med. spec., Opća bolnica Varaždin, članica
 11. Tihana Gržinčić, dr. med. spec., Opća bolnica Bjelovar, članica
 12. Julija Rimac, dr. med. spec., Nacionalna memorijalna bolnica „Dr. Juraj Njavro“ Vukovar, članica

Odluka o osnivanju Stručnog povjerenstva za neurologiju
ODLUKA O OSNIVANJU POVJERENSTVA ZA RIJETKE BOLESTI
 1. prof. dr. sc. Fran Borovečki, dr. med., Klinički bolnički centar Zagreb, predsjednik
 2. prof. dr. sc. Ivo Barić, dr. med., Klinički bolnički centar Zagreb, zamjenik predsjednika
 3. prof. dr. sc. Jelena Roganović, dr. med., Klinički bolnički centar Rijeka, članica
 4. doc. dr. sc. Jasminka Stepan Giljević, dr. med., Klinika za dječje bolesti Zagreb, članica
 5. doc. dr. sc. Tomislav Benjak, dr. med., Hrvatski zavod za javno zdravstvo, član
 6. Tatjana Pandak, dr. med. spec., Hrvatski zavod za zdravstveno osiguranje, članica
 7. dr. sc. Željka Martinović, dr. med., Ministarstvo rada, mirovinskog sustava, obitelji i socijalne politike, članica
 8. Ivica Brnčić, dr. med., Hrvatska agencija za lijekove i medicinske proizvode, član
 9. Sara Bajlo, mag. oec., Hrvatski savez za rijetke bolesti, članica
 10. Dunja Skoko - Poljak, dr. med., Ministarstvo zdravstva, članica
 11. Draženka Zadro, struč. spec. oec., Ministarstvo zdravstva, članica

Odluka o osnivanju Povjerenstva za rijetke bolesti

Odluka o izmjeni Odluke-Povjerenstvo za rijetke bolesti
ODLUKA O OSNIVANJU POVJERENSTVA ZA OBRADU I ODABIR PROJEKATA U OKVIRU PROVEDBE PROGRAMA DODJELE POTPORE MALE VRIJEDNOSTI SPECIJALNIM BOLNICAMA ZA MEDICINSKU REHABILITACIJU I LJEČILIŠTIMA ZA ULAGANJE U MEDCINSKO-REHABILITACIJSKU OPREMU U SVRHU UNAPRJEĐENJA I PODIZANJA KVALITETE PRUŽANJA ZDRAVSTVENIH USLUGA U ZDRAVSTVENOM TURIZMU
 1. Branko Matošević, dipl. oec., Ministarstvo zdravstva, voditelj
 2.  dr. sc. Darija Granec, Hrvatsko društvo za fizikalnu i rehabilitacijsku medicinu
       Hrvatskog liječničkog zbora, članica
doc. dr. sc. Frane Grubišić, dr. med., Hrvatsko društvo za fizikalnu i rehabilitacijsku medicinu Hrvatskog liječničkog zbora, zamjenik članice
 1. Velibor Drakulić, dr. med., Ministarstvo zdravstva, član
 2. Mirjana Vuković, dr. dent. med., Ministarstvo zdravstva, članica
 3. Hrvoje Jezidžić, dipl. ing., Ministarstvo zdravstva, član
 4. Dubravko Kalember, struč. spec. oec., Ministarstvo zdravstva, administrativna podrška
Odluka-Povjerenstvo-Program dodjele potpore male vrijednosti
ODLUKA O OSNIVANJU POVJERENSTVA ZA PRAĆENJE PRIJAVLJENIH NUSPOJAVA U CIJEPLJENJU PROTIV BOLESTI COVID-19
 1. doc. dr. sc. Krunoslav Capak, prim. dr. med., Hrvatski zavod za javno zdravstvo
 2. prim. Vera Katalinić Janković, dr. med., Ministarstvo zdravstva
 3. Dunja Skoko-Poljak, dr. med., Ministarstvo zdravstva
 4. doc. dr. sc. Rok Čivljak, dr. med., Klinika za infektivne bolesti „Dr. Fran Mihaljević“
 5. prof. dr. sc. Siniša Tomić, Agencija za lijekove i medicinske proizvode (HALMED)
 6. prof. dr. sc. Ervina Bilić, dr. med., specijalist neurolog, Klinički bolnički centar Zagreb
 7. dr. sc. Bernard Kaić, prim. dr. med., Hrvatski zavod za javno zdravstvo

Povjerenstvo za praćenje prijavljenih nuspojava cijepljenja protiv bolesti COVID-19Odluka o dopuni Odluke-Povjerenstvo za praćenje nuspojava cijepljenja-COVID-19
ODLUKA O OSNIVANJU STRUČNOG POVJERENSTVA ZA UNAPRJEĐENJE UVJETA OPERACIJSKIH DVORANA U KLINIČKIM USTANOVAMA U REPUBLICI HRVATSKOJ
 1. prof. dr. sc. Miljenko Kovačević, dr. med., Klinički bolnički centar Rijeka, predsjednik
 2. prof. dr. sc. Ivica Lukšić, dr. med., Klinička bolnica Dubrava, član
 3. Antun Bačić, dr. med. spec., Klinička bolnica Merkur, član
 4. dr. sc. Marinko Vučić, prim. dr. med., Klinički bolnički centar Sestre Milosrdnice, član
 5. Jasminka Hlupić, dr. med., Ministarstvo zdravstva, članica
 6. Slađana Čižmek, mag. iur., Ministarstvo zdravstva, članica
 Odluka o osnivanju Stručnog povjerenstva


Odluka o izmjeni i dopuni Odluke o osnivanju SP za unaprjeđenje uvjeta operacijskih dvorana
ODLUKA O OSNIVANJU POVJERENSTVA ZA IZRADU PRIJEDLOGA INDIKATORA ZA MJERENJE USPJEŠNOSTI ISHODA LIJEČENJA U HEMATOLOGIJI I ONKOLOGIJI
 1. doc. prim. dr. sc. Robert Šeparović, dr. med., Klinički bolnički centar „Sestre milosrdnice“, predsjednik
 2. doc. prim. dr. sc. Delfa Radić-Krišto, dr. med., Klinička bolnica Merkur, članica
 3. prof. dr. sc. Ernest Bilić, dr. med., Klinički bolnički centar Zagreb, član
 4.  Zvonimir Ante Korda, dr. med., specijalist kirurg, subspecijalist kardijalne i vaskularne  kirurgije, MAGDALENA-klinika za kardiovaskularne bolesti Medicinskog fakulteta Sveučilišta J. J. Strossmayera u Osijeku, član

Odluka o osnivanju Povjerenstva


Dopuna Odluke

 
ODLUKA O OSNIVANJU STRUČNOG POVJERENSTVA ZA LIJEČENJE PACIJENATA S PATOLOŠKIM STANJIMA KAO POSLJEDICOM PREBOLJELE BOLESTI COVID-19 UZROKOVANE VIRUSOM SARS-COV-2
 1. akademik Miroslav Samaržija, dr. med., Klinički bolnički centar Zagreb, predsjednik
 2. prof. dr. sc. Alemka Markotić, dr. med., Klinika za infektivne bolesti „Dr. Fran Mihaljević“, članica
 3. doc. dr. sc. prim. Rok Čivljak, dr. med., Klinika za infektivne bolesti „Dr. Fran Mihaljević“, član
 4. prof. dr. sc. Ivica Lukšić, dr. med., Klinička bolnica Dubrava, član
 5. dr. sc. Đivo Ljubičić, dr. med., Klinička bolnica Dubrava, član
 6. prof. dr. sc. Ervina Bilić, dr. med., Klinički bolnički centar Zagreb, članica
 7. doc. dr. sc. Delfa Radić Krišto, dr. med., Klinička bolnica Merkur, članica
 8. prof. dr. sc. Zdravko Babić, dr. med., Klinički bolnički centar Sestre milosrdnice, član
 9. prof. dr.sc. Željko Krznarić, dr. med., Klinički bolnički centar Zagreb, član
 10. prof. dr. sc. Darko Marčinko, dr. med., Klinički bolnički centar Zagreb, član
 11. prof. dr. sc. Porin Perić, dr. med., Klinički bolnički centar Zagreb, član
 12. prim. dr. sc. Ante Marušić, dr. med., Klinički bolnički centar Zagreb, član
 13. prim. dr. Tajana Jalušić Glunčić, dr. med., Klinički bolnički centar Zagreb, članica
 14. Nenad Jakšić, prof. psihologije, Klinički bolnički centar Zagreb, član
 15. prof. dr. sc. Ivo Ivić, dr. med. spec., Klinički bolnički centar Split, član
 16. prof. dr. sc. Nikolina Bašić Jukić, dr. med. spec., Klinički bolnički centar Zagreb, članica
 17. izv. prof. dr. sc. Venija Cerovečki Nekić, dr. med. spec., Škola narodnog zdravlja „Andrija  Štampar“, članica
 18. izv. prof. dr. sc. Milan Milošević, dr. med. spec., Škola narodnog zdravlja „Andrija Štampar“, član

Struč. povjer.-liječenje pacijenata s patološkim stanjima kao posljedicom preboljele bolesti COVID-19

Odluka o dopuni Odluke-SP za liječenje pacijenata s patološkim stanjima-COVID19
 
ODLUKA O OSNIVANJU POVJERENSTVA ZA PRAĆENJE PROCESA PREVENCIJE, DIJAGNOSTIKE I LIJEČENJA NA PODRUČJU MENTALNOG ZDRAVLJA U POST COVID PERIODU
 1. prim. dr. sc. Marija Bubaš, dr. med. spec., Ministarstvo zdravstva, predsjednica
 2. doc. dr. sc. Petrana Brečić, dr. med., Klinika za psihijatriju Vrapče, članica
 3. prof. dr. sc. Darko Marčinko, dr. med., Klinički bolnički centar Zagreb, član
 4. prof. dr. sc. Dalibor Karlović, Klinički bolnički centar Sestre milosrdnice, član
 5. doc. dr. sc. prim. Trpimir Glavina, dr. med., Klinički bolnički centar Split, član
 6. prof. dr. sc. Ika Rončević-Gržeta, dr. med., Klinički bolnički centar Rijeka, članica
 7. prof. prim. dr. sc. Ivan Požgain, dr. med., Klinički bolnički centar Osijek, član
 8. Tatjana Bekić, dr. med., Hrvatski zavod za zdravstveno osiguranje, članica
 9. prof. dr. sc. Danijela Štimac Grbić, Hrvatski zavod za javno zdravstvo, članica
 10. Vlatka Ročić Petak, Savez udruga za mentalno zdravlje, članica
 11. prof. dr. sc. Nataša Jokić-Begić, Filozofski fakultet Sveučilišta u Zagrebu, članica
 12. prof. prim. dr. sc. Igor Filipčić, dr. med., Psihijatrijska bolnica Sveti Ivan, član
 13. prof. prim. dr. sc. Katarina Dodig Ćurković, dr. med., Klinički bolnički centar Osijek, članica
 14. dr. sc. Marija Kušan Jukić, dr. med., Nastavni zavod za javno zdravstvo „Dr. Andrija Štampar“, članica
 15. Marija Coupe, prof. soc., Ministarstvo zdravstva, članica
 16. Maja Cvetojević, mag. biol. mol., Ministarstvo zdravstva, članica
 17. Andreja Bičanić, dr. med., Ministarstvo zdravstva, članica

Odluka o osnivanju Povjerenstva

Odluka o izmjeni Odluke-Povjerenstvo-mentalno zdravlje-post covid

 
ODLUKA O OSNIVANJU POVJERENSTVA ZA GERIJATRIJU
 1. Vesna Štefančić Martić, dr. med., MPH, Hrvatski zavod za javno zdravstvo, predsjednica
 2. Tanja Ćorić, dr. med., spec. epid., Nastavni zavod za javno zdravstvo „Dr. Andrija Štampar“, zamjenica predsjednice
 3. doc. prim. dr. sc. Spomenka Tomek-Roksandić, dr. med., članica
 4. prof. prim. dr. sc. Branko Kolarić, dr. med., Nastavni zavod za javno zdravstvo „Dr. Andrija Štampar“, član
 5. doc. prim. dr. sc. Tajana Pavić, dr. med., Klinički bolnički centar Sestre milosrdnice, članica
 6. prof. prim. dr. sc. Ninoslav Mimica, dr. med., Klinika za psihijatriju Vrapče, član
 7. doc. dr. sc. Venija Cerovečki, dr. med., Medicinski fakultet Sveučilišta u Zagrebu, Katedra za obiteljsku medicinu, članica
 8. doc. prim. dr. sc. Miroslav Hanževački, dr. med., Dom zdravlja Zagreb-Zapad, član
 9. prof. dr. sc. Nenad Bogdanović, dr. med., Karolinski institut za gerijatriju u Stockholmu, član
 10. dr. sc. Mara Županić, dipl. med. techn., Zdravstveno veleučilište Zagreb, članica
 11. Marija Penava Šimac, dipl. soc. rad., Ministarstvo rada, mirovinskog sustava, obitelji i socijalne politike, članica
 12. Dubravka Pezelj Duliba, dr. med. spec., Hrvatski zavod za zdravstveno osiguranje, članica
 13. doc. prim. dr. sc. Nada Tomasović Mrčela, dr. med., Nastavni zavod za javno zdravstvo „Dr. Andrija Štampar“, članica
 14. Karmen Arnaut, mag. med. techn., Nastavni zavod za javno zdravstvo „Dr. Andrija Štampar“, članica
 15. Tajana Dajčić, tajnica Hrvatske udruge za Alzheimerovu bolest (HUAB), članica
 16. Ivana Portolan Pajić, dr. med., univ. mag. sanit. publ., Ministarstvo zdravstva, članica
 17. Matea Hrg, dipl. sanit. ing., Ministarstvo zdravstva, administrativna podrška
Odluka o osnivanju Povjerenstva za gerijatriju
 
ODLUKA O OSNIVANJU STRUČNOG POVJERENSTVA ZA ANESTEZIOLOGIJU, REANIMATOLOGIJU I INTENZIVNU MEDICINU
 1. prof. dr. sc. Slobodan Mihaljević, dr. med. spec., Klinički bolnički centar Zagreb, predsjednik
 2. doc. prim. dr. sc. Marinko Vučić, dr. med., Klinički bolnički centar Sestre milosrdnice, član
 3. doc. dr. sc. prim. Sanda Stojanović Stipić, dr. med., Klinički bolnički centar Split, članica
 4. izv. prof. dr. sc. Alen Protić, dr. med., Klinički bolnički centar Rijeka, član
 5. izv. prof. prim. dr. sc. Ivan Radoš, dr. med., Klinički bolnički centar Osijek, član
 6. izv. prof. prim. dr. sc. Jasminka Peršec, dr. med., Klinička bolnica Dubrava, članica
 7. doc. dr. sc. Jadranka Pavičić Šarić, dr. med., Klinička bolnica Merkur, članica
 8. dr. sc. Ivan Mirković, dr. med. spec., Opća bolnica „Dr. Josip Benčević“ Slavonski Brod, član
 9. Edi Karuc, dr. med. spec., Opća bolnica Zadar, član

Odluka o osnivanju Povjerenstva za anesteziologiju, reanimatologiju i intenzivnu medicinu
ODLUKA O OSNIVANJU POVJERENSTVA ZA IZRADU NACRTA PRIJEDLOGA NACIONALNOG PROGRAMA ZA PREVENCIJU I RANO OTKRIVANJE MELANOMA
 1. akademkinja Mirna Šitum, dr. med., Klinički bolnički centar Sestre milosrdnice
 2. prof. dr. sc. Branka Marinović, dr. med., specijalist dermatovenerolog, Klinički bolnički centar Zagreb
 3. doc. dr. sc. Marija Buljan, dr. med., specijalist dermatologije i venerologije, subspecijalist dermatološke onkologije, Klinički bolnički centar  Sestre milosrdnice
 4. doc. dr. sc. Ivan Milas, dr. med., Klinički bolnički centar Sestre milosrdnice
 5. doc. dr. sc. Jasmina Marić-Brozić, dr. med., Klinički bolnički centar Sestre milosrdnice
 6. Marina Mataija, dr. med., specijalista pedijatar-hematolog, Klinički bolnički centar Sestre milosrdnice
 7. prim. dr. sc. Ivana Pavić Šimetin, dr. med., Hrvatski zavod za javno zdravstvo
 8. Ivana Brkić Biloš, dr. med., specijalist epidemiologije, Hrvatski zavod za javno zdravstvo
 9. dr. sc. Dijana Mayer, dr. med., specijalist epidemiologije, Hrvatski zavod za javno zdravstvo
 10. doc. dr. sc. Mario Šekerija, dr. med., specijalist epidemiologije, Hrvatski zavod za javno zdravstvo
 11. Dragan Soldo, dr. med., Dom zdravlja Zagreb Centar
 12. Tatjana Bekić, dr. med. univ. mag. admin. sanit., Hrvatski zavod za zdravstveno osiguranje
 13. Darija Pavlović, dr. med. spec., Hrvatski zavod za zdravstveno osiguranje
 14. Dunja Skoko Poljak, dr. med., Ministarstvo zdravstva
 15. Andreja Bičanić, dr. med., Ministarstvo zdravstva
 16. Tanja Kauzlarić-Lovrić, dipl. oec., Ministarstvo zdravstva
 17. Marijana Pavlić, univ. mag. rehab. educ., Ministarstvo zdravstva, administrativna podrška
 18. Marina Milaković, dr. med. spec. med. rada i sporta, Hrvatski zavod za javno zdravstvo
 19. Karla Kovačević, dr. med., Hrvatski zavod za javno zdravstvo

Povjerenstvo-Nacionalni program za prevenciju i rano otkrivanje melanoma


Odluka o dopuni Odluke o osnivanju Povjerenstva


Odluka o izmjeni Odluke-Povjerenstvo-Nac.program-melanom
ODLUKA O OSNIVANJU POVJERENSTVA ZA UNAPRJEĐENJE SKRBI OSOBA SA ŠEĆERNOM BOLEŠĆU U REPUBLICI HRVATSKOJ
 1. izv. prof. prim. dr. sc. Dario Rahelić, dr. med., uži specijalist endokrinologije i dijabetologije,  Klinička bolnica Merkur, Sveučilišna klinika za dijabetes, endokrinologiju i bolest metabolizma „Vuk Vrhovac“, predsjednik
 2. doc. dr. sc. Miro Bakula, dr. med., Klinička bolnica Sveti Duh, zamjena predsjednika
 3. izv. prof. dr. sc. Sanja Klobučar Majanović, dr. med., Klinički bolnički centar Rijeka, članica
 4. doc. dr. sc. Silvija Canecki-Varžić, dr. med., Klinički bolnički centar Osijek, članica
 5. doc. dr. sc. Mladen Krnić, dr. med., Klinički bolnički centar Split, član
 6. Tomas Matić, dr. med., Sveučilišna klinika za dijabetes, endokrinologiju i bolest metabolizma „Vuk Vrhovac“, član
 7. prof. dr. sc. Dubravka Jurišić-Eržen, dr. med., Klinički bolnički centar Rijeka, članica
 8. prof. dr. sc. Tina Tičinović Kurir, dr. med., Klinički bolnički centar Split, članica
 9. doc. dr. sc. Valerija Bralić Lang, spec. obit. med., Ordinacija obiteljske medicine Dom zdravlja Zagreb Zapad, članica
 10. dr. sc. Tamara Poljičanin, dr. med. specijalist epidemiologije, Hrvatski zavod za javno zdravstvo, članica
 11. Tatjana Bekić, dr. med., Hrvatski zavod za zdravstveno osiguranje, članica
 12. Andreja Bičanić, dr. med., Ministarstvo zdravstva, članica
 13. Dunja Skoko-Poljak, dr. med., Ministarstvo zdravstva, članica
 14. Sanjica Kiš, struč. spec. oec., Ministarstvo zdravstva, članica
 15. Vesna Jergović, struč. spec. comm., Ministarstvo zdravstva, administrativna podrška

Povjerenstvo-unaprjeđenje skrbi osoba sa šećernom bolešću u RH
ODLUKA O OSNIVANJU POVJERENSTVA ZA NEUROKIRURGIJU
 1. prof. dr. sc. Goran Mrak, dr. med., Klinički bolnički centar Zagreb, predsjednik
 2. prof. dr. sc. Krešimir Rotim, dr. med., Klinički bolnički centar Sestre milosrdnice, član
 3. Vlatko Ledenko, dr. med. spec., Klinički bolnički centar Split, član
 4. prof. dr. sc. Darko Ledić, dr. med., Klinički bolnički centar Rijeka, član
 5. prof. prim. dr. sc. Ivan Hećimović, dr. med., Klinički bolnički centar Osijek, član
 6. prof. dr. sc. Darko Chudy, dr. med., Klinička bolnica Dubrava, član
 7. prof. dr. sc. Miroslav Vukić, dr. med., Klinički bolnički centar Zagreb, član
 8. prim. dr. sc. Nenad Kudelić, dr. med. spec., Opća bolnica Varaždin, član
 9. Danko Smiljanić, dr. med. spec., Opća bolnica Slavonski Brod, član


Odluka o osnivanju Povjerenstva za neurokirurgiju
ODLUKA O OSNIVANJU POVJERENSTVA ZA PATOLOGIJU
 1. prof. dr. sc. Sven Seiwerth, dr. med., Klinički bolnički centar Zagreb, predsjednik
 2. prof. dr. sc. Božo Krušlin, dr. med., Klinički bolnički centar Sestre Milosrdnice, član
 3. prof. dr. sc. prim. Šimun Anđelinović, dr. med., Klinički bolnički centar Split, član
 4. prof. dr. sc. Dražen Kovač, dr. med., Klinički bolnički centar Rijeka, član
 5. doc. dr. sc. Jasmina Rajc, dr. med., Klinički bolnički centar Osijek, članica
 6. doc. prim. dr. sc. Danko Müller, dr. med., Klinička bolnica Dubrava, član
 7. prof. dr. sc. Slavko Gašparov, dr. med., Klinička bolnica Merkur, član
 8. prof. dr. sc. Fabijan Knežević, prim. dr. med., Klinička bolnica Sveti Duh, član  

Odluka o osnivanju Povjerenstva za patologiju
ODLUKA O OSNIVANJU STRUČNOG POVJERENSTVA ZA INFEKTOLOGIJU
 1. prof. dr. sc. Alemka Markotić, dr. med. spec., Klinika za infektivne bolesti „Dr. Fran Mihaljević“, predsjednica
 2. prof. dr. sc. Ivo Ivić, dr. med. spec., Klinički bolnički centar Split, član
 3. doc. dr. sc. Irena Slavuljica, dr. med. spec., Klinički bolnički centar Rijeka, članica
 4. Mario Duvnjak, dr. med. spec., Klinički bolnički centar Osijek, član
 5. Izabela Ćelović, dr. med. spec., Opća bolnica Pula, članica
 6. Vedrana Terkeš, dr. med. spec., Opća bolnica Zadar, članica
 7. Stjepan Đuričić, dr. med. spec., Opća bolnica Dubrovnik, član
 8. Tanja Potočnik-Hunjadi, dr. med. spec., Opća bolnica Varaždin, članica
 9. Ivica Čabraja, dr. med. spec., Opća bolnica „Dr. Josip Benčević“ Slavonski Brod, član


 Odluka o osnivanju Stručnog povjerenstva za infektologiju
 
ODLUKA O OSNIVANJU POVJERENSTVA ZA OFTALMOLOGIJU I OPTOMETRIJU
 1. prof. dr. sc. Nenad Vukojević, dr. med., Klinički bolnički centar Zagreb, predsjednik
 2. prof. dr. sc. Zoran Vatavuk, dr. med., Klinički bolnički centar Sestre milosrdnice, član
 3. izv. prof. dr. sc. Kajo Bućan, dr. med., Klinički bolnički centar Split, član
 4. izv. prof. prim. dr. sc. Tea Čaljkušić-Mance, dr. med., Klinički bolnički centar Rijeka, članica
 5. prof. dr. sc. Josip Barać, dr. med., Klinički bolnički centar Osijek, član
 6. prof. dr. sc. Josip Pavan, dr. med., Klinička bolnica Dubrava, član
 7. prof. dr. sc. Mladen Bušić, prim. dr. med., Klinička bolnica Sveti Duh, član

 Odluka o osnivanju Povjerenstva za oftalmologiju i optometriju
 
ODLUKA O OSNIVANJU STRUČNOG POVJERENSTVA ZA FIZIKALNU MEDICINU I REHABILITACIJU
 1. prof. dr. sc. Porin Perić, dr. med. spec., Klinički bolnički centar Zagreb, predsjednik
 2. prof. dr. sc. Simeon Grazio, dr. med. spec, Klinički bolnički centar Sestre Milosrdnice, član
 3. doc. dr. sc. Dinko Pivalica, dr. med. spec., Klinički bolnički centar Split, član
 4. prof. dr. sc. Tea Schnurrer-Luke-Vrbanić, dr. med. spec., Klinički bolnički centar Rijeka, članica
 5. doc. dr. sc. Mira Kadojić, dr. med. spec., Klinički bolnički centar Osijek, članica
 6. doc. prim. dr. sc. Dubravka Bobek, dr. med. spec., Klinička bolnica Dubrava, članica
 7. Denis Kovačić, dr. med. spec., Specijalna bolnica za medicinsku rehabilitaciju Varaždinske Toplice, član
 8. Goran Maričić, dr. med. spec., Specijalna bolnica za medicinsku rehabilitaciju Naftalan, član
 9. Marko Ožić Bebek, dr. med. spec., Specijalna bolnica za medicinsku rehabilitaciju „Biokovka“, član
 10. doc. dr. sc. Marinko Rade, mr. sc. ortopedske medicine, MBA, Specijalna bolnica za ortopediju i rehabilitaciju „Martin Horvat„ Rovinj-Rovigno, član
 11. doc. dr. sc. Žarko Bakran, dr. med. spec., Specijalna bolnica za medicinsku rehabilitaciju Krapinske Toplice, član
 12. Martina Peloza, dr. med. spec., Poliklinika za reumatske bolesti, fizikalnu medicinu i rehabilitaciju Dr. Drago Čop, članica


Odluka o osnivanju SP za fizikalnu medicinu i rehabilitaciju


 
ODLUKA O OSNIVANJU SAVJETODAVNOG TIJELA ZA PROVEDBU REFORME ZDRAVSTVA
 1. doc. dr. sc. Ana Bobinac, dipl. oec.
 2. dr. sc. Zoran Bubaš, dipl. oec.
 3. prof. dr. sc. Ante Ćorušić, dr. med.
 4. izv. prof. dr. sc. Aleksandar Džakula, dr. med.
 5. Mario Gazić, mag. med. techn.
 6. mr. Dražen Jurković, dr. med.
 7. prof. prim. dr. sc. Branko Kolarić, dr. med.
 8. prof. dr. sc. Željko Krznarić, dr. med.
 9. prof. dr. sc. Mirjana Kujundžić Tiljak, dr. med.
 10. akademik Zvonko Kusić
 11. prof. dr. sc. Dragan Ljutić, dr. med.
 12. prof. dr. sc. Ivica Mihaljević, dr. med.
 13. prof. dr. sc. Slavko Orešković, dr. med.
 14. prof. dr. sc. Stjepan Orešković, dr. med.
 15. prof. dr. sc. Dragan Primorac, dr. med.
 16. akademik Željko Rainer
 17. izv. Prof. dr. sc. Šime Smolić, dipl. oec.
 18. dr. sc. Hrvoje Šimović, dipl. oec.
 19. akademkinja Mirna Šitum
 20. prof. dr. sc. Davor Vagić, dr. med.

Odluka o osnivanju Savjetodavnog tijela za provedbu reforme zdravstva


 
ODLUKA O OSNIVANJU POVJERENSTVA ZA IZRADU I PRAĆENJE NACIONALNOG PROGRAMA ZA PROBIR NA PORODIČNU HIPERKOLESTEROLEMIJU
 1. akademik Davor Miličić, Klinički bolnički centar Zagreb, predsjednik
 2. akademik Željko Rainer, Klinički bolnički centar Zagreb, zamjenik predsjednika
 3. prim. dr. sc. Marija Bubaš, dr. med. spec., Ministarstvo zdravstva, zamjenica predsjednika
 4. prof. dr. sc. Ivo Barić, Klinički bolnički centar Zagreb, član
 5. Ivana Portolan Pajić, dr. med., univ. mag. sanit. publ., Ministarstvo zdravstva, članica
 6. Dunja Skoko-Poljak, dr. med., Ministarstvo zdravstva, članica
 7. Sanjica Kiš, mag. oec., Ministarstvo zdravstva, članica
 8. Hrvoje Jezidžić, dipl. ing. elektrotehnike, Ministarstvo zdravstva, član
 9. izv. prof. dr. sc. Krunoslav Capak, prim. dr. med. spec., Hrvatski zavod za javno zdravstvo, član
 10. doc. dr. sc. Tomislav Benjak, dr. med., Hrvatski zavod za javno zdravstvo, član
 11. prim. dr. sc. Verica Kralj, dr. med. spec., Hrvatski zavod za javno zdravstvo, članica
 12. prim. Marija Posavec, dr. med. spec. školske medicine, Hrvatsko društvo za školsku i sveučilišnu medicinu Hrvatskog liječničkog zbora, članica
 13. Ines Balint, dr. med. spec., Ordinacija opće medicine Ines Balint, dr. med., članica
 14. Ivana Delić, mag. med. biochem., spec. med. biokemije i lab. medicine, Hrvatska komora medicinskih biokemičara, članica
 15. Mirjana Kolarek-Karakaš, dr. med. spec. pedijatar, Hrvatsko društvo za socijalnu pedijatriju, članica
 16. dr. sc. Miroslav Hanževački, dr. med. spec., Dom zdravlja Zagreb-Zapad, član
 17. Tatjana Bekić, dr. med. mag. univ. admin. sanit.,  Hrvatski zavod za zdravstveno osiguranje, članica
 18. dr. sc. Valerija Bralić Lang, Ordinacija obiteljske medicine Valerija Bralić Lang, dr. med., članica
 19. prim. dr. sc. Đurđica Šešo-Šimić, dr. med., Dom zdravlja Sesvete, članica
 20. Ana Crnjak, dipl. ing., Hrvatski zavod za zdravstveno osiguranje, članica

Odluka o osnivanju Povjerenstva
ODLUKA O OSNIVANJU STRUČNOG POVJERENSTVA ZA OTORINOLARINGOLOGIJU
 1. prof. dr. sc. Davor Vagić, dr. med. spec., Klinički bolnički centar Sestre milosrdnice,  predsjednik
 2. prof. dr. sc. Drago Prgomet, dr. med. spec., Klinički bolnički centar Zagreb, član
 3. prof. dr. sc. Mario Bilić, dr. med. spec., Klinički bolnički centar Zagreb, član
 4. doc. dr. sc. Marko Velepič, dr. med. spec., Klinički bolnički centar Rijeka, član
 5. doc. dr. sc. Mirko Kontić, dr. med., spec., Klinički bolnički centar Split, član
 6. doc. dr. sc. Željko Zubčić, dr. med. spec., Klinički bolnički centar Osijek, član
 7. Drago Boščić, dr. med. spec., Klinička bolnica Dubrava, član
 8. Ivica Rak, dr. med. spec., Klinička bolnica Merkur, član


Odluka o osnivanju Stručnog povjerenstva za otorinolaringologiju
ODLUKA O OSNIVANJU STRUČNOG POVJERENSTVA ZA KIRURGIJU
 1. prof. dr. sc. Davor Mijatović, dr. med. spec., Klinički bolnički centar Zagreb, predsjednik
 2. prof. dr. sc. Miljenko Kovačević, dr. med. spec., Klinički bolnički centar Rijeka, član
 3. doc. dr. sc. Toni Kolak, dr. med. spec., Klinička bolnica Dubrava, član
 4. doc. dr. sc. Danko Mikulić, dr. med. spec., Klinička bolnica Merkur, član
 5. prof. dr. sc. Mario Zovak, dr. med. spec., Klinički bolnički centar Sestre milosrdnice, član
 6. prof. dr. sc. Stjepan Višnjić, dr. med. spec., Klinika za dječje bolesti Zagreb, član
 7. prof. dr. sc. prim. Zdravko Perko, dr. med., Klinički bolnički centar Split, član
 8. Ante Zvonimir Korda, dr. med. spec., Klinički bolnički centar Zagreb, član
 9. doc. dr. sc. Krunoslav Šego, dr. med. spec., Klinički bolnički centar Osijek, član
 10. izv. prof. dr. sc. Ivan Bačić, dr. med. spec., Opća bolnica Zadar, član
 

 Odluka o osnivanju Stručnog povjerenstva za kirurgiju


Odluka o izmjeni Odluke
ODLUKA O OSNIVANJU STRUČNOG POVJERENSTVA ZA INTERNU MEDICINU
 1. prof. dr. sc. Edvard Galić, prim. dr. med., Klinička bolnica Sveti Duh, predsjednik
 2. prof. dr. sc. Radovan Radonić, dr. med., Klinički bolnički centar Zagreb, član
 3. Aljoša Šikić, dr. med. spec., Klinički bolnički centar Sestre milosrdnice, član
 4. doc. dr. sc. Aleksandar Čubranić, dr. med., Klinički bolnički centar Rijeka, član
 5. doc. dr. sc. Silvija Canecki-Varžić, dr. med., Klinički bolnički centar Osijek, član
 6. doc. prim. dr. sc. Joško Mitrović, dr. med., Klinička bolnica Dubrava, član
 7. doc. dr. sc. prim. Delfa Radić-Krišto dr. med., Klinička bolnica Merkur, član
 8. izv. prof. dr. sc. Dražen Zekanović, dr. med., Opća bolnica Zadar, član
 9. doc. dr. sc. prim. Daniela Marasović Krstulović, dr. med., Klinički bolnički centar Split, član


Odluka o osnivanju Stručnog povjerenstva za internu medicinu
ODLUKA O OSNIVANJU STRUČNOG POVJERENSTVA ZA UROLOGIJU
 1. akademik Željko Kaštelan, dr. med. spec., Klinički bolnički centar Zagreb, predsjednik
 2. prof. dr. sc. Boris Ružić, dr. med. spec., Klinički bolnički centar Sestre milosrdnice, član
 3. prof. dr. sc. Josip Španjol, dr. med. spec. Klinički bolnički centar Rijeka, član
 4. prof. dr. sc. Marijan Šitum, dr. med. spec., Klinički bolnički centar Split, član
 5. Oliver Pavlović, dr. med. spec., Klinički bolnički centar Osijek, član
 6. prof. dr. sc. Zoran Peršec, dr. med. spec., Klinička bolnica Dubrava, član
 7. doc. dr. sc. Berislav Mažuran, prim. dr. med. spec., Klinička bolnica „Sveti Duh“, član
 8. prim. dr. sc. Mario Sučić, dr. med. spec., Klinička bolnica Merkur, član
 9. doc. dr. sc. Tomislav Sorić, dr. med. spec., Opća bolnica Zadar, član

Odluka o osnivanju Stručnog povjerenstva za urologiju
ODLUKA O OSNIVANJU NACIONALNOG POVJERENSTVA ZA PRESAĐIVANJE ORGANA
 1. prim. Branislav Kocman, dr. med. spec., Klinička bolnica Merkur, predsjednik
 2. akademik Željko Kaštelan, dr. med. spec., Klinički bolnički centar Zagreb, član
 3. doc. dr. sc. Danko Mikulić, prim. dr. med. spec., Klinička bolnica Merkur, član
 4. akademik Davor Miličić, dr. med. spec., Klinički bolnički centar Zagreb, član
 5. akademik Miroslav Samaržija, dr. med. spec., Klinički bolnički centar Zagreb, član
 6. prof. dr. sc. Nikolina Bašić Jukić, dr. med. spec., Klinički bolnički centar Zagreb, članica
 7. prim. Renata Krobot, dr. med. spec., Opća bolnica Varaždin, članica
 8. prim. Jasna Brezak, dr. med. spec., Klinički bolnički centar Zagreb, članica
 9. prof. dr. sc. Josip Španjol, dr. med. spec., Klinički bolnički centar Rijeka, član
 10. prof. dr. sc. Jurica Vuković, dr. med. spec., Klinički bolnički centar Zagreb, član
 11. prof. dr. sc. Jerko Barbić, dr. med. spec., Klinički bolnički centar Osijek, član
 12. doc. dr. sc. Renata Žunec, diplomirani biolog, Klinički bolnički centar Zagreb, članica
 13. Marina Premužić, dr. med., nacionalna transplantacijska koordinatorica, Ministarstvo zdravstva, članica
 14. Martina Anušić Juričić, dr. med., Ministarstvo zdravstva, članica
 15. Anita Živičić, mag. biol. mol., Ministarstvo zdravstva, članica
 16. prof. dr. sc. Anna Mrzljak, dr. med., Klinički bolnički centar Zagreb, članica
 
 
Odluka o osnivanju Nacionalnog povjerenstva za presađivanje organa


Odluka o dopuni Odluke-Nacionalno povjerenstvo za presađivanje organa


Odluka o izmjeni Odluke-Nac.povjerenstvo za presađivanje organa
 
ODLUKA O OSNIVANJU POVJERENSTVA ZA TRANSFUZIJSKU MEDICINU
 1. doc. prim. Irena Jukić, dr. med., Hrvatski zavod za transfuzijsku medicinu, predsjednica
 2. prof. dr. sc. Marina Samardžija, dr. med., Klinički bolnički centar Osijek, članica
 3. prof. dr. sc. Sanja Balen, dr. med., Klinički bolnički centar Rijeka, članica
 4. doc. dr. sc. Slavica Dajak, dr. med., Klinički bolnički centar Split, članica
 5. doc. dr. sc. Ines Bojanić, dr. med., Klinički bolnički centar Zagreb, članica
 6. dr. sc. Ana Hećimović, dr. med., Hrvatski zavod za transfuzijsku medicinu, članica
 7. prim. Tomislav Vuk, dr. med., Hrvatski zavod za transfuzijsku medicinu, član
 8. dr. sc. Tiha Vučemilo, dr. med., Klinički bolnički centar Sestre milosrdnice, članica
 9. Branka Malnar Grubišić, dipl. psih., Ministarstvo zdravstva, članica
 10. Helena Prizmić Lozo, prof. psih., Ministarstvo zdravstva, članica

Povjerenstvo za transfuzijsku medicinu

 
ODLUKA O OSNIVANJU POVJERENSTVA ZA PRAĆENJE PROCESA PREVENCIJE, DIJAGNOSTIKE I LIJEČENJA U SUSTAVU ZDRAVSTVA NA PODRUČJU ONKOLOGIJE U POST COVID PERIODU

1.      prim. dr. sc. Marija Bubaš, dr. med. spec., Ministarstvo zdravstva
2.      prim. Vera Katalinić Janković, dr. med., Ministarstvo zdravstva
3.      prim. dr. sc. Marko Martinović, dr. med., KB Merkur
4.      prof. dr. sc. Lidija Beketić-Orešković, dr. med., KBC Sestre milosrdnice
5.      prof. dr. sc. Ante Ćorušić, dr. med., KBC Zagreb
6.      prof. dr. sc. Boris Brkljačić, dr. med., KB Dubrava
7.      doc. dr. sc. Krunoslav Capak, dr. med., Hrvatski zavod za javno zdravstvo
8.      doc. dr. sc. Jasminka Stepan Giljević, dr. med., Klinika za dječje bolesti Zagreb
9.      prim. dr. sc. Robert Šeparović, dr. med., KBC Sestre milosrdnice
10.  prof. dr. sc. Željko Kaštelan, dr. med., KBC Zagreb
11.  akademik Miroslav Samaržija, dr. med., KBC Zagreb
12.  prof. Neven Ljubičić, dr. med., KBC Sestre milosrdnice
13.  prof. dr. sc. Eduard Vrdoljak, dr. med., KBC Split
14.  dr. sc. Mario Šekerija, dr. med., Hrvatski zavod za javno zdravstvo
15.  Tea Strbad, dr. med., Hrvatski zavod za zdravstveno osiguranje
16.  Dunja Skoko Poljak, dr. med., Ministarstvo zdravstva
17.  Andreja Bičanić, dr. med., Ministarstvo zdravstva
18.  Marija Coupe, prof. soc., Ministarstvo zdravstva
19.  Dragan Soldo, dr. med., ordinacija opće/obiteljske medicine
20. Ljiljana Vukota, mag. psih., Udruga žena oboljelih i liječenih od raka "Sve za nju", članica

 Odluka o osnivanju Povjerenstva-onkologija-post covid


Odluka o izmjeni i dopuni Odluke-Povjerenstvo-onkologija-post covid


Odluka o izmjeni Odluke-Povjerenstvo-područje onkologije-post covid
ODLUKA O OSNIVANJU NACIONALNOG POVJERENSTVA ZA LIJEČENJE VOĐENO SVEOBUHVATNIM GENSKIM PROFILIRANJEM
1.      prof. dr. sc. Marko Jakopović, dr. med., spec. internist-pulmolog, Klinika za plućne bolesti Jordanovac, Klinički bolnički centar Zagreb
2.      doc. dr. sc. Natalija Dedić-Plavetić, dr. med., internistički onkolog, Klinički bolnički centar Zagreb
3.      prim. dr. sc. Višnja Matković, dr. med., spec. radioterapije i onkologije, Klinički bolnički centar Zagreb
4.      Luka Simetić, dr. med., internistički onkolog, Klinički bolnički centar Zagreb
5.      doc. dr. sc. Snježana Dotlić, dr. med., spec. patološke anatomije, Klinički bolnički centar Zagreb
6.      dr. sc. Antonija Jakovčević, dr. med., spec. patološke anatomije, Klinički bolnički centar Zagreb
7.      prim. dr. sc. Aleksandra Bonevski, dr. med., spec. pedijatar, subspec. pedijatrijske hematoonkologije, Klinika za dječje bolesti Zagreb
8.      dr. sc. Nina Dabelić, dr. med., spec. radioterapije i onkologije, Klinički bolnički centar „Sestre milosrdnice“
9.     prim. Marijana Jazvić, dr. med. spec., Klinički bolnički centar "Sestre milosrdnice", članica
10.  dr. sc. Jasna Radić, dr. med., spec. radioterapije i onkologije, Klinički bolnički centar „Sestre milosrdnice“
11.  prof. dr. sc. Marijo Boban, dr. med., spec. radioterapije i onkologije, Klinički bolnički centar Split
12.  doc. dr. sc. Branka Petrić Miše, dr. med., spec. radioterapije i onkologije, Klinički bolnički centar Split
13.  prof. dr. sc. Katarina Vilović, dr. med., spec. patološke anatomije, Klinički bolnički centar Split
14.  dr. sc. Jelena Roganović-Đorđević, dr. med., spec. pedijatar, subspec. pedijatrijske onkologije, Klinički bolnički centar Rijeka
15. prim. dr. sc. Ira Pavlović Ružić, dr. med. spec., Klinički bolnički centar Rijeka, članica
16. Jasna Marušić, dr. med. spec., Klinički bolnički centar Rijeka, članica
17.  doc. dr. sc. Dora Fučkar Čupić, dr. med., spec. patološke anatomije, Klinički bolnički centar Rijeka
18.  dr. sc. Ilijan Tomaš, dr. med., spec. radioterapije i onkologije, Klinički bolnički centar Osijek
19.  dr. sc. Josipa Flam, dr. med., spec. radioterapije i onkologije, Klinički bolnički centar Osijek
20.  dr. sc. Maja Herak Bosnar, molekularni biolog, Institut Ruđer Bošković
21.  dr. sc. Neda Slade, molekularni biolog, Institut Ruđer Bošković
22.  Rosanna Stanić, mag. pharm., viša savjetnica – specijalist, Ministarstvo zdravstva
23.  doc. dr. sc. Rosa Karlić, molekularni bilog, Prirodoslovno-matematički fakultet u Zagrebu, članica
24.  doc. dr. sc Petar Ozretić, molekularni biolog, Institut Ruđer Bošković, član


Odluka o osnivanju Nacionalnog povjerenstva za LVSGP Odluka o izmjeni i dopuni Odluke
 
ODLUKA O OSNIVANJU STRUČNOG POVJERENSTVA ZA DERMATOLOGIJU I VENEROLOGIJU
 1. akademkinja Mirna Šitum, Klinički bolnički centar Sestre milosrdnice, predsjednica
 2. prof. dr. sc. Branka Marinović, dr. med. spec., Klinički bolnički centar Zagreb, članica
 3. prof. dr. sc. Marija Kaštelan, dr. med. spec., Klinički bolnički centar Rijeka, članica
 4. prof. dr. sc. Neira Puizina Ivić, dr. med. spec., Klinički bolnički centar Split, članica
 5. dr. sc. Ivanka Muršić, dr. med. spec., Klinički bolnički centar Osijek, članica

Odluka o osnivanju Stručnog povjerenstva za dermatologiju i venerologijuOdluka o izmjeni i dopuni Odluke o osnivanju Stručnog povjerenstva za dermatologiju i venerologiju
ODLUKA O OSNIVANJU STRUČNOG POVJERENSTVA ZA NUKLEARNU MEDICINU
 1. prof. dr. sc. Dražen Huić, dr. med. spec., Klinički bolnički centar Zagreb, predsjednik
 2. doc. dr. sc. Sanja Kusačić Kuna, dr. med. spec., Klinički bolnički centar Zagreb, članica
 3. doc. dr. sc. Tomislav Jukić, dr. med. spec., Klinički bolnički centar Sestre milosrdnice, član
 4. prof. dr. sc. Ante Punda, dr. med. spec., Klinički bolnički centar Split, član
 5. prof. dr. sc. Ivica Mihaljević, dr. med. spec., Klinički bolnički centar Osijek, član
 6. prof. dr. sc. Svjetlana Grbac-Ivanković, dr. med. spec., Klinički bolnički centar Rijeka, članica

 Odluka o osnivanju Stručnog povjerenstva za nuklearnu medicinu


Odluka o izmjeni i dopuni Odluke o osnivanju Stručnog povjerenstva za nuklearnu medicinu
ODLUKA O OSNIVANJU POVJERENSTVA ZA SESTRINSTVO
 1. Snježana Krpeta, mag. med. techn., Klinički bolnički centar Sestre milosrdnice, predsjednica
 2. Antun Bajan, mag. med. techn., Zavod za hitnu medicinu Osječko-baranjske županije, član
 3. Danijela Miše, mag. med. techn., Klinika za infektivne bolesti Dr. Fran Mihaljević, članica
 4. Ivica Matić, mag. med. techn., Srednja škola za medicinske sestre Mlinarska, član
 5. Marija Bukvić, prof. rehab., mag. med. techn., Fakultet zdravstvenih studija Sveučilišta u Rijeci, članica
 6. Ana Ljubas, mag. med. techn., Klinički bolnički centar Zagreb, članica
 7. Ana Primorac, dipl. med. techn., Klinička bolnica Dubrava, članica
 8. Irina Pucić, dipl. med. techn., Opća bolnica Pula, članica
 9. Vesna Gospodnetić, mag. med. techn., Klinički bolnički centar Split, članica
 10. Franka Luetić, mag. med. techn., Klinika za dječje bolesti Zagreb, članica
 11. Vlatka Mrzljak, dipl. med. techn., Ustanova za zdravstvenu njegu Mrzljak, članica
 12. Mario Gazić, mag. med. techn., Hrvatska komora medicinskih sestara, član
 13. Marija Pederin, dipl. iur., Ministarstvo zdravstva, članica
 14. Zdravko Batarilo, dipl. med. techn.,  Ministarstvo zdravstva, član
 15. Renata Možanić, dr. cand., magistra sestrinstva, Udruga medicinskih sestara zdravstvene njege u kući, članica
 16. Leila Avdić, struč. spec. admin. publ., Ministarstvo zdravstva, administrativna tajnica Povjerenstva
 17. Marinka Šimunović – Gašpar, magistra sestrinstva, Hrvatski zavod za javno zdravstvo, članica
 18. Irena Dany – Holetić, magistra sestrinstva, Dom zdravlja Zagrebačke županije, članica

 Odluka o osnivanju Povjerenstva za sestrinstvo


Odluka o izmjeni i dopuni Odluke o osnivanju Povjerenstva za sestrinstvo


Odluka o dopuni Odluke