Pravilnik o parametrima sukladnosti i metodama analize vode za ljudsku potrošnju

Dana 30. srpnja 2015. godine započeo je postupak savjetovanja sa zainteresiranom javnošću o prijedlogu Pravilnika o izmjenama i dopunama Pravilnika o parametrima sukladnosti i metodama analize vode za ljudsku potrošnju.

Svi zainteresirani mogu dostaviti komentare putem središnjeg portala za savjetovanje "e-Savjetovanja" te putem e-maila: vodovodi@miz.hr.

Zainteresirana javnost i javnost obavještena je kako  se dodatna javna rasprava o prijedlogu Pravilnika o izmjenama i dopunama Pravilnika o parametrima sukladnosti i metodama analize vode za ljudsku potrošnju održala 3. rujna 2015. godine, od 10 do 11 sati, u prostorijama Ministarstva zdravlja, Uprava za unaprjeđenje zdravlja, Ksaver 200 a, soba 304.

EConReportHeader-1