Zakon o ograničavanju uporabe duhanskih proizvoda

Primjedbe na Obrasce prethodne procjene i teze za propise zainteresirani  mogli su dostaviti do 5. siječnja 2015. godine na e-mail adresu  biserka.gregurek@miz.hr  (koordinator za procjenu učinaka propisa i koordinator za savjetovanje sa zainteresiranom javnošću).

OBRAZAC PRETHODNE PROCJENE I TEZE ZA ZAKON O OGRANIČAVANJU UPORABE DUHANSKIH PROIZVODA