Akcijski plan za prevenciju i kontrolu kroničnih nezaraznih bolesti 2015.-2020.

Vaše primjedbe i prijedloge na Akcijski plan mogli ste dostaviti do 20. svibnja 2015. godine na e-mail adrese marijana.pavlic@miz.hr i valerija.stamenic@miz.hr .