Zakon o zakladi za zdravlje

Vaše primjedbe na Prijedlog Zakona o zakladi za zdravlje i Obrazac prethodne procjene i teze za propise mogli ste dostaviti do 9. travnja 2015. godine na e-mail adresu biserka.gregurek@miz.hr (koordinator za procjenu učinaka propisa i koordinator za savjetovanje sa zainteresiranom javnošću).