Zakon o pravima, obvezama i odgovornostima pacijenata

Primjedbe na Obrasce prethodne procjene i teze za propise mogli su se dostaviti do 5. siječnja 2015. godine na e-mail adresu biserka.gregurek@miz.hr (koordinator za procjenu učinaka propisa i koordinator za savjetovanje sa zainteresiranom javnošću).