Zakon o provedbi Uredbe PIC 091213

Javna rasprava  za Zakon o Uredbi PIC  sa zainteresiranom javnošću provela se dana 16. siječnja 2014. godine od 14,00 do 16,00 u sobi 304. , Uprava za sanitarnu inspekciju Ministarstva zdravlja.

Primjedbe, prijedlozi ili pitanja u vezi s prijedlogom predmetnog propisa mogli su se dostaviti  Biserki Gregurek, dipl.iur, na e-mail adresu biserka.gregurek@miz.hr do naznačenog roka.