Pravilnik o provjeri kakvoće lijeka

 
Savjetovanje sa zainteresiranom javnošću  provodi se u trajanju od 15 dana od dana objave.

Svi zainteresirani mogli su dostaviti svoje prijedloge, primjedbe i komentare u razdoblju od od 31. ožujka do 14. travnja 2014.godine.

Primjedbe i prijedlozi u vezi s prijedlogom predmetnih propisa dostavljaju se na e-mail adresu marija.pecanac@miz.hr.

PRAVILNIK O NAČINU PROVJERE KAKVOĆE 20 03 2014 za objavu