Pravilnik o sigurnosti igračaka

 

Ministarstvo zdravlja pozvalo je javnost i zainteresiranu javnost da se uključi u javnu raspravu o nacrtu prijedloga Pravilnika o sigurnosti igračaka, koja se održala 14. travnja 2014. godine u vremenu od 10 do 12 sati, u sobi 304 u Upravi za sanitarnu inspekciju Ministarstva zdravlja, Ksaver 200a, Zagreb.

Svi zainteresirani mogli su dostaviti svoje prijedloge, primjedbe i komentare  na adresu helpdesk.predmeti_opće_uporabe@miz.hr i petra.cigic@miz.hr do 2. svibnja 2014. godine.

Izvješće o sigurnosti igračaka
Pravilnik o sigurnosti igračaka_310314_cistopis