Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o suzbijanju zloporabe droga

Svi zainteresirani mogli su dostaviti svoje prijedloge, primjedbe i komentare  na objavljene materijale za Prijedlog Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o suzbijanju zlouporabe droga do 31. listopada 2014. godine na e-mail adresu biserka.gregurek@miz.hr (koordinator za procjenu učinaka propisa i koordinator za savjetovanje sa zainteresiranom javnošću).