Nacrt Nacionalnog plana - javna rasprava

Ministarstvo zdravlja održalo je internetsko savjetovanje/javnu raspravu povodom Nacrta Nacionalnog plana razvoja kliničkih bolničkih centara, kliničkih bolnica, klinika i općih bolnica u Republici Hrvatskoj 2014.-2016.

Savjetovanje sa zainteresiranom javnošću trajalo je u razdoblju od 18. ožujka 2014. do 18. travnja 2014. godine.

Ministarstvo zdravlja objavilo je 26. svibnja 2014. godine objedinjene sažete primjedbe/prijedloge zaprimljene od strane predstavnika zainteresirane javnosti na Nacrt Nacionalnog plana razvoja kliničkih bolničkih centara, kliničkih bolnica, klinika i općih bolnica u Republici Hrvatskoj 2014.-2016. u razdoblju od 18. ožujka do 18. travnja 2014. godine te očitovanja o prihvaćanju/neprihvaćanju istih. Napominje se da su se u obzir uzimale primjedbe, odnosno prijedlozi pristigli tijekom javne rasprave, a i izvan zadanoga roka javne rasprave (sve pristigle primjedbe/prijedlozi, kao i zaključci sastanaka i rasprava održanih do zaključivanja konačnog teksta izvješća savjetovanja sa zainteresiranom javnošću uzeti su u obzir).

Nacionalni plan - očitovanje zainteresiranoj javnosti (26. svibnja 2014. godine)