k) Popis pravnih osoba koje obavljaju djelatnost javne vodoopskrbe u RH