b) Ovlašćivanje laboratorija za ispitivanje vode za ljudsku potrošnju i popis laboratorija

Ministarstvo zdravstva je nadležno tijelo za izdavanje rješenja kojim se utvrđuje da službeni laboratoriji i drugi laboratoriji akreditirani prema normi HRN EN ISO/IEC 17025 ispunjavaju uvjete za ispitivanje vode za ljudsku potrošnju.