Javnozdravstvena zaštita

Javnozdravstvena zaštita
Služba za javnozdravstvenu zaštitu obavlja upravne, stručne i druge poslove koje se odnose na:

  • provedbu nacionalnih i europskih javnozdravstvenih politika za zaštitu zdravlja ljudi i okoliša;
  • prati i predlaže mjere za unaprjeđenje zaštite zdravlja ljudi i okoliša u području zaštite od buke, zaštite pučanstva od zaraznih bolesti, zaštite od neionizirajućih zračenja, genetski modificiranih organizama, sigurnosti hrane i vode za ljudsku potrošnju, predmeta opće uporabe, ograničavanja uporabe duhanskih i srodnih proizvoda, kemikalija, biocidnih proizvoda; 
  • prati i sudjeluje u usklađivanju i provedbi propisa Europske unije iz djelokruga;
  • prati rad i surađuje na području zaštite zdravlja ljudi i okoliša sa strukovnim komorama, zavodima, agencijama, međunarodnim organizacijama i institucijama te radnim tijelima Europske unije.