Lijekovi i medicinski proizvodi


Uredba o kliničkim ispitivanjima lijekova i CTIS

CTIS moduli:

 

Informacije za naručitelje kliničkih ispitivanja lijekova o dokumentaciji koju je potrebno podnijeti Ministarstvu zdravstva putem CTIS-a ažurirano 30.06.2023.

Klinička ispitivanja lijekova i medicinskih proizvoda

Postupak prijave kliničkih ispitivanja lijekova koji se sastoje od ili sadrže genetski modificirane organizme ili kombinaciju genetski modificiranih organizama u Republici Hrvatskoj

Smjernice Ministarstva zdravstva vezano uz provođenje kliničkih ispitivanja za vrijeme pandemije bolesti COVID-19 v.1 

Smjernice Ministarstva zdravstva vezano uz provođenje kliničkih ispitivanja za vrijeme pandemije bolesti COVID - 19 v.2.

Smjernice Ministarstva zdravstva vezano uz provođenje kliničkih ispitivanja za vrijeme pandemije bolesti COVID - 19 v.3.

Nacionalne preporuke vezano uz uključivanje ispitanika iz Ukrajine u klinička ispitivanja u RH

Obrasci: 


 

DROGE – narkotici, psihotropi i PREKURSORI

Obrasci:


Primjena pripravaka kanabinoida u medicinske svrhe


 

Obavijest o načinu donacije lijekova i medicinskih proizvoda 

Obrasci: