Predmeti opće uporabe

U predmete opće uporabe ubrajaju se:
1. materijali i predmeti koji dolaze u neposredan dodir s hranom (posuđe, pribori, oprema, uređaji i ambalaža) i
2. predmeti široke potrošnje koji se dijele na:

  • Kozmetičke proizvode
  • Igračke
  • Deterdžente
  • Duhan

Proizvodnja predmeta opće uporabe

Za sva dodatna pitanja možete nas kontaktirati na e-mail adresu : helpdesk.predmeti_opce_uporabe@miz.hr


Odluka o visini troškova zdravstvenih pregleda osoba koje podliježu zdravtsvenom nadzoru

Odluka o visini troškova stjecanja potrebnog znanja o zdravstvenom odgoju osoba


Edukativni materijal za polaznike tečaja o stjecanju potrebnog znanja o sprečavanju zaraznih bolesti