Popis ovlaštenih laboratorija za ispitivanje predmeta opće uporabe

Ministarstvo zdravstva kao nadležno tijelo za predmete opće uporabe ovlašćuje laboratorije za potrebe inspekcijskih nadzora i službenih kontrola i referentni laboratoriji za ispitivanje predmeta opće uporabe, a temeljem odredbi Zakona o predmetima opće uporabe („Narodne novine“, br.  39/13, 47/14, 114/18 i 53/22) i Pravilnika o uvjetima koje moraju ispunjavati ovlašteni laboratoriji za potrebe inspekcijskih nadzora i službenih kontrola i referentni laboratoriji za ispitivanje predmeta opće uporabe („Narodne novine“, br. 28/19).
 
Sukladno članku 19., stavka 9. Zakona o predmetima opće uporabe („Narodne novine“, br.  39/13, 47/14, 114/18 i 53/22), Ministarstvo na mrežnim stranicama objavljuje Popis ovlaštenih i referentnih laboratorija.
 
 
Popis službenih laboratorija za ispitivanje predmeta opće uporabe
 
Red.
br.
Naziv laboratorija Rješenje
1. Hrvatski zavod za javno zdravstvo HZJZ_službeni laboratorij.pdf
2. Nastavni zavod za javno zdravstvo
„Dr. Andrija Štampar“
Nastavni zavod za javno zdravstvo dr. Andrija Štampar.pdf

3.
Nastavni zavod za javno zdravstvo Primorsko - goranske županije Nastavni zavod za javno zdravstvo Primorsko-goranske županije.pdf

Dopuna rješenja Nastavni zavod za javno zdravstvo Primorsko-goranske žup....pdf

4.
Nastavni zavod za javno zdravstvo
Splitsko - dalmatinske županije
Nastavni zavod za javno zdravstvo Splitsko-dalmatinske županije.pdf
5. Prehrambeno-biotehnološki fakultet,
Centar za kontrolu namirnica
Prehrambeno-biotehnološki fakultet, Centar za kontrolu namirnica.pdf
6. Sample Control d.o.o. Sample Control d.o.o..pdf
7. E.C. Inspekt d.o.o. E.C. Inspekt d.o.o..pdf
8. Euroinspekt Croatiakontrola d.o.o. Euroinspekt Croatiakontrola d.o.o..pdf
9. Labosan d.o.o. Labosan d.o.o..pdf
10. Nastavni zavod za javno zdravstvo Osječko-baranjske županije, Drinska 8, Osijek Nastavni zavod za javno zdravstvo Osječko-baranjske županije.pdf
 
 
Popis referentnih laboratorija za ispitivanje predmeta opće uporabe
 
Red.
br.
Naziv laboratorija Rješenje
  1. Hrvatski zavod za javno zdravstvo HZJZ_referentni laboratorij.pdf