Voda za ljudsku potrošnju

Zakonodavstvo

Ministarstvo zdravstva je nadležno tijelo za politiku sigurnosti vode za ljudsku potrošnju u Republici Hrvatskoj. Ministarstvo obavlja upravno-pravne i stručne poslove u području vode za ljudsku potrošnju, provodi postupak ovlašćivanja službenih laboratorije za obavljanje analiza u svrhu provođenja monitoringa i drugih službenih kontrola vode za ljudsku potrošnju, izdaje rješenja za registraciju vodovodne djelatnosti.

Područje vode za ljudsku potrošnju regulirano je slijedećim propisima:
  1. Zakon o vodi za ljudsku potrošnju (NN br. 30/23)
  2. Pravilnik o parametrima sukladnosti, metodama analize, monitoringu i planovima sigurnosti vode za ljudsku potrošnju te načinu vođenja registra pravnih osoba koje obavljaju djelatnost javne vodoopskrbe (NN br. 125/17)
  3. Pravilnik o sanitarno tehničkim i higijenskim te drugim uvjetima koje moraju ispunjavati vodoopskrbni objekti (NN br. 44/14)