Voda za ljudsku potrošnju

Zakonodavstvo

Ministarstvo zdravstva je nadležno tijelo za politiku sigurnosti vode za ljudsku potrošnju u Republici Hrvatskoj. Ministarstvo obavlja upravno-pravne i stručne poslove u području vode za ljudsku potrošnju, provodi postupak ovlašćivanja službenih laboratorije za obavljanje analiza u svrhu provođenja monitoringa i drugih službenih kontrola vode za ljudsku potrošnju, izdaje rješenja za registraciju vodovodne djelatnosti.

Područje vode za ljudsku potrošnju regulirano je slijedećim propisima:
  1. Zakon o vodi za ljudsku potrošnju (Narodne Novine, br. 30/23)
  2. Pravilnik o parametrima sukladnosti, metodama analiza i monitorinzima vode vode za ljudsku potrošnju (Narodne Novine, br. 64/2023 i 88/2023)
  3. Pravilnik o parametrima zdravstvene ispravnosti materijala i predmeta koji dolaze u dodir s vodom namijenjenom za ljudsku potrošnju (Narodne Novine, br. 64/2023 )
  4. Pravilnik o sanitarno-tehničkim i higijenskim te drugim uvjetima koje moraju ispunjavati građevine za vodoopskrbu i poslovanje u njima ( Narodne novine, br. 88/2023)