m) Osiguranje isporuke zdravstveno ispravne vode namijenjene za ljudsku potrošnju na području Republike Hrvatske tijekom i nakon poplave