Nova hrana

Što je nova hrana?
Nova hrana je hrana ili sastojci hrane koji se do sada nisu u znatnijoj mjeri koristili za prehranu ljudi unutar Zajednice i koji su obuhvaćeni sljedećim kategorijama:
  • hrana i sastojci hrane s novom ili namjerno modificiranom primarnom molekularnom strukturom;
  • hrana i sastojci hrane koji se sastoje od mikroorganizama, gljivica ili algi ili su izolirani iz njih;
  • hrana i sastojci hrane koji se sastoje od biljaka ili su izolirani iz njih te sastojci hrane izolirani iz životinja, osim hrane i sastojaka hrane koji su dobiveni tradicionalnim načinima reprodukcije ili razmnožavanja te za koje je otprije poznato da se mogu sigurno konzumirati;
  • hrana i sastojci hrane na kojima je primijenjen proizvodni postupak koji se trenutačno ne koristi, ako taj postupak uzrokuje značajne promjene u sastavu ili strukturi hrane ili sastojaka hrane koje utječu na njihovu prehrambenu vrijednost, metabolizam ili razinu nepoželjnih tvari.
Stavljanje nove hrane na tržište Republike Hrvatske?
  • Naputak za stavljanje nove hrane na tržište RH nalazi se na stranicama Ministarstva zdravlja na sljedećem linku.
Gdje se nalazi katalog nove hrane te Lista autorizirane hrane?
Na službenim stranicama Europske komisije u kategoriji hrane nalazi se potkategorija Nova hrana. Katalog i Lista autorizirane Nove hrane nalazi se u navedenoj potkategoriji. (http://ec.europa.eu/food/safety/novel_food/index_en.htm )
Koje pravne osobe u u Republici Hrvatskoj imaju ovlaštenje u Republici Hrvatskoj za inicijalnu procjenu nove hrane?
  • Hrvatski zavod za javno zdravstvo, Služba za zdravstvenu ekologiju,  Rockefellerova 7, 10 000 Zagreb.