Izvješće o provedenom savjetovanju o Nacrtu prijedloga Zakona o izmjenama Zakona o provedbi uredbe (EZ) br. 1829/2003 Europskog parlamenta i Vijeća od 22. rujna 2003. godine o GMO i hrani za životinje i Uredbe (EZ) br. 1830/2003 Europskoga parlamenta i Vijeća od 22. rujna 2003. godine o sljedivosti i označavanju GMO i sljedivosti hrane i hrane za životinje proizvedenih od genetski modificiranih organizama kojom se izmjenjuje i dopunjuje Dire

Dana 15. listopada 2018. godine započeo je postupak internetskog savjetovanja za Nacrt prijedloga Zakona o izmjenama Zakona o provedbi uredbe (EZ) br. 1829/2003 Europskog parlamenta i Vijeća od 22. rujna 2003. godine o genetski modificiranoj hrani i hrani za životinje i Uredbe (EZ) br. 1830/2003 Europskoga parlamenta i Vijeća od 22. rujna 2003. godine o sljedivosti i označavanju genetski modificiranih organizama i sljedivosti hrane i hrane za životinje proizvedenih od genetski modificiranih organizama kojom se izmjenjuje i dopunjuje Direktiva 2001/18/EZ, s Konačnim prijedlogom zakona na središnjem državnom internetskom portalu za savjetovanja s javnošću „e-Savjetovanja“.
 
Svi zainteresirani mogli su dostaviti svoje prijedloge, primjedbe i komentare u razdoblju od 15. do 30. listopada 2018. godine putem središnjeg državnog internetskog portala za savjetovanje „e-Savjetovanja" ili na e-mail adresu: savjetovanje@miz.hr.Obrazac informacije 

Obrazac procjene 

Obrazloženje