Izvješće o provedenom savjetovanju o Nacrtu Izmjena i dopuna Programa mjera suzbijanja patogenih mikroorganizma, štetnih člankonožaca (arthropoda) i štetnih glodavca čije je planirano, organizirano i sustavno suzbijanje mjerama dezinfekcije, dezinsekcije i deratizacije od javnozdravstvene važnosti za Republiku Hrvatsku

Dana 15. siječnja 2018. godine započeo je postupak internetskog savjetovanja za Nacrt Izmjena i dopuna Programa mjera suzbijanja patogenih mikroorganizma, štetnih člankonožaca (arthropoda) i štetnih glodavca čije je planirano, organizirano i sustavno suzbijanje mjerama dezinfekcije, dezinsekcije i deratizacije od javnozdravstvene važnosti za Republiku Hrvatsku na središnjem državnom internetskom portalu za savjetovanja s javnošću „e-Savjetovanja“.
 
Svi zainteresirani mogli su dostaviti svoje prijedloge, primjedbe i komentare u razdoblju od 15. siječnja do 14. veljače 2018. godine putem središnjeg državnog internetskog portala za savjetovanje „e-Savjetovanja" ili na e-mail adresu: savjetovanje@miz.hr.Obrazac izvješća o provedenom savjetovanju

Analiza primjedbi

TABLICA PRIMJEDBI IZVAN E-SAVJETOVANJA_Program DDD_250518