Granični slučajevi

Kako bi odgovorili na određene nedoumice industrije vezano za provedbu propisa koji reguliraju biocidne pripravke, Europska komisija je zajedno s nadležnim tijelima država članica EU je donijela vodič o graničnim slučajevima (Manual of decisions) koji sadrži često postavljana pitanja i odgovore vezano za provedbu propisa i razumijevanje graničnih slučajeva. Granični slučajevi najčešće se odnose na preklapanje s propisima koji reguliraju kozmetiku, medicinske i veterinarske proizvode te sredstva za zaštitu bilja.

Korisne podatke o graničnim slučajevima možete pronaći i na stranici Europske komisijehttp://ec.europa.eu/food/plant/protection/evaluation/borderline_en.htm
te http://ec.europa.eu/environment/biocides/borderline.htm

Dokument usvojen od strane radne skupine za kozmetičke proizvode, podgrupe za granične proizvode Tehnički dokument o primjeni Uredbe (EC) br. 1223/2009 (članka 2(1)(a)) o izjavama o namjeni alkoholnih gelova koji ostaju na koži u kontekstu COVID-19 pandemije, definira namjene, elemente označavanja, slikovne i grafičke elemente koji se ne mogu navoditi na kozmetičkim proizvodima. Većina navedenih namjena i navoda na deklaraciji pripadaju biocidnim namjenama, osim onih vezanih za medicinsku namjenu, te je u tim slučajevima potrebno registrirati proizvod kao biocidni proizvod prije njegovog stavljanja na tržište.