Obavijesti

Dana 31.12.2021. objavljeni su Narodnim novinama sljedeći Pravilnici:
   
 
Pravilnikom o izmjenama i dopunama Pravilnika o načinu vođenja očevidnika o kemikalijama te o načinu i rokovima dostave podataka iz očevidnika (NN 147/2021) propisani su posebno obrasci koji se vode za kemikalije, a posebno za biocidne proizvode. Za biocidne proizvode, bez obzira na njihovo razvrstavanje, vode se obrasci 4., 5. i 6. Navedeni obrasci sadrže, u odnosu na obrasce za kemikalije,  dodatna polja za unos specifičnih podataka za biocidne proizvode kao što su točan sadržaj aktivne tvari u biocidnom proizvodu te vrsta biocidnog proizvoda. Zbirni obrasci posebno za kemikalije, a posebno za biocidne proizvode, prvi put se dostavljaju Hrvatskom zavodu za javno zdravstvo do 31. siječnja 2023. godine s podacima za 2022. godinu.