Izvješće javnog savjetovanja o nacrtu prijedloga Zakona o izmjenama i dopuni Zakona o zaštiti od buke

Dana 10. veljače  2016. godine započeo je postupak savjetovanja sa zainteresiranom javnošću o prijedlogu Zakona o izmjeni i dopuni Zakona o zaštiti od buke
 
Zakonskim se prijedlogom dopunjuju odredbe u vezi s izradom akcijskih planova, na način da se obveznici njihove izrade obvezuju da izrađene akcijske planove i službeno donesu odnosno usvoje sukladno važećim postupcima za svakog od obveznika.

Nadalje, zakonskim se prijedlogom ranije propisana iznimka od neprimjene zakona koja se odnosila na buku zrakoplova, briše u svrhu jasnoće obveza koje proizlaze iz Direktive 2002/49/EZ u odnosu na zračne luke u državama članicama Europske unije.
Zakonskim se prijedlogom mijenja i dio važeće definicije „karta buke“ kako bi se jasnije odredio sadržaj karte buke i podaci koji moraju biti sastavni dio svake karte buke
 
Svi zainteresirani mogli su dostaviti komentare putem središnjeg portala za savjetovanje "e-Savjetovanja" te putem e-mail-a: helpdesk.predmeti_opce_uporabe@miz.hr  do 10. ožujka 2016. godine.


Obrazac procjene učinka i teze za Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o zaštiti od buke
Prijedlog Zakona o izmjeni i dopuni Zakona o zaštiti od buke
Obrazloženje - Zakon o ID Zakona o zaštiti od buke 
IZVJEŠĆE