Obavijest o povlačenju Nacrta prijedloga Pravilnika o izmjeni Pravilnika o uvjetima za unutarnji ustroj kliničkih zdravstvenih ustanova

Dana 04. srpnja 2016. godine započeo je postupak internetskog savjetovanja za Nacrt prijedloga Pravilnika o izmjeni Pravilnika o uvjetima za unutarnji ustroj kliničkih zdravstvenih ustanova na središnjem državnom internetskom portalu za savjetovanja s javnošću „e-Savjetovanja“.
 
Međutim, 08. srpnja 2016. godine Nacrt prijedloga Pravilnika o izmjeni Pravilnika o uvjetima za unutarnji ustroj kliničkih zdravstvenih ustanova povučen je iz procedure savjetovanja. Naime, Ministarstvo zdravlja odlučilo je pristupiti izradi nove stručne podloge izmjena predmetnog Pravilnika. Po izradi nove stručne podloge provest će se savjetovanje sa zainteresiranom javnošću o izmjeni Pravilnika na središnjem državnom internetskom portalu za savjetovanje s javnošću „e-Savjetovanja“ u propisanim rokovima sukladno Zakonu o pravu na pristup informacijama („Narodne novine“, broj 25/13 i 85/15). 

Obrazac informacije o provedbi savjetovanja