Službeni laboratorij za GMO na području Republike Hrvatske

»Rješenjem KLASA: UP/I-540-01/19-07/02; URBROJ: 534-07-2-2/1-19-09 od 06. lipnja 2019. ovlašćuje se Hrvatska agencija za poljoprivredu hranu i selo (HAPIH), Centar za sjemenarstvo i rasadničarstvo, Odjel za biotehnološke analize, mikotoksine i rezidue pesticida, Osijek, Brijest Usorska 19 službenim laboratorijem za GMO na području Republike Hrvatske. Rješenje o ovlaštenju HAPIH-a službenim laboratorijem za GMO vrijedi do 06. lipnja 2021. godine.
 
Rješenjem KLASA: UP/I-540-01/19-07/05, URBROJ: 534-07-2/1-19-7 od 23. prosinca 2019. Ovlašćuje se Hrvatski zavod za javno zdravstvo (HZJZ), Služba za zdravstvenu ekologiju, Odsjek za GMO i procjenu rizika iz Zagreba, Rockefellerova 7, službenim laboratorijem za GMO na području Republike Hrvatske. Rješenje o ovlaštenju HZJZ službenim laboratorijem za GMO vrijedi do 23. prosinca 2021. godine.»