Službeni laboratorij za GMO na području Republike Hrvatske

  1. Rješenjem KLASA:UP/I-540-01/20-07/02; URBROJ:534-07-2/1-20-2, Zagreb, od 08. rujna 2020. godine ovlašćuje se Hrvatska agencija za poljoprivredu hranu i selo (HAPIH), Centar za sjemenarstvo i rasadničarstvo, Odjel za biotehnološke analize, mikotoksine i rezidue pesticida, Osijek, Brijest Usorska 19 službenim laboratorijem za GMO na području Republike Hrvatske. Rješenje o ovlaštenju HAPIH-a službenim laboratorijem za GMO vrijedi do 08. 09. 2024. godine.
     
  2. Rješenjem KLASA:UP/I-540-01/20-07/04; URBROJ:534-07-2/1-20-2, Zagreb, od 09. rujna 2020. godine ovlašćuje se Hrvatski zavod za javno zdravstvo (HZJZ), Služba za zdravstvenu ekologiju, Odsjek za GMO i procjenu rizika iz Zagreba, Rockefellerova 7, službenim laboratorijem za GMO na području Republike Hrvatske. Rješenje o ovlaštenju HZJZ službenim laboratorijem za GMO vrijedi do 09. 09.2024. godine.»