Nacionalni referentni laboratorij za GMO na području Republike Hrvatske

Odlukom o određivanju Nacionalnog referetnog laboratorija za genetski modificirane organizme KLASA:011-02/18-01/963; URBROJ 534-02-3-2/5-18-2 OD 24. rujna 2018. godine određuje se Hrvatski zavod za javno zdravstvo (HZJZ), Služba za zdravstvenu ekologiju, Odsjek za GMO i procjenu rizika iz Zagreba, Rockefellerova 7 Nacionalnim referentnim laboratorijem za GMO. Odluka vrijedi do 24. rujna 2020. godine.