Referentni laboratorij za GMO na području Republike Hrvatske

Rješenjem KLASA: UP/I-540-01/17-07/05; URBROJ: 534-07-2-2-2/1-18-11, od 12. ožujka 2018. godine ovlašćuje se Hrvatski zavod za javno zdravstvo, Služba za zdravstvenu ekologiju, Odsjek za GMO i procjenu rizika iz Zagreba, Rockefellerova 7, referentnim laboratorijem za GMO na području Republike Hrvatske. Odluka vrijedi do 12. ožujka 2020. godine.