Referentni laboratorij za GMO na području Republike Hrvatske

Rješenjem KLASA: KLASA:UP/I-540-01/20-07/11; URBROJ:534-07-2/1-20-15, Zagreb, 09. listopada 2020. godine Hrvatska agencija za poljoprivredu hranu i selo (HAPIH), Centar za sjemenarstvo i rasadničarstvo, Odjel za biotehnološke analize, mikotoksine i rezidue pesticida, Osijek, Brijest Usorska 19 nacionalnim referentnim laboratorijem za GMO na području Republike Hrvatske. Rješenje o ovlaštenju HAPIH-a službenim laboratorijem za GMO vrijedi do 09. 09. 2024. godine.

Rješenjem KLASA:UP/I-540-01/20-07/03; URBROJ:534-07-2/1-20-2, Zagreb, 10. rujna 2020. godine ovlašćuje se Hrvatski zavod za javno zdravstvo (HZJZ), Služba za zdravstvenu ekologiju, Odsjek za GMO i procjenu rizika iz Zagreba, Rockefellerova 7, nacionalnim referentnim laboratorijem za GMO na području Republike Hrvatske. Rješenje o ovlaštenju HZJZ službenim laboratorijem za GMO vrijedi do 10. 09.2024. godine.
 
https://gmo-crl.jrc.ec.europa.eu/doc/List-of-NRLs-for-GMO-in-the-Member-States.pdf »