Kemikalije


Nove obveze za hrvatske tvrtke i mogućnost predregistracije koja je postojala nakon ulaska u EU


Ako proizvodite kemijske tvari ili ih uvozite iz zemalja izvan EU-a u količini iznad 1 tone godišnje, podliježete obvezama registracije u skladu s Uredbom REACH. Ako proizvodite ili uvozite proizvod (smjesu, proizvod), on može sadržavati tvari koje je potrebno pojedinačno registrirati.


Mogućnost predregistracije za tvari u postupnom uvođenju (čl. 3. točka 20. Uredbe REACH – odnosi se i na tvari za koje EINECS broj) proizvedenih ili uvezenih u količini od 1 do 100 tona godišnje postojala je do 31. svibnja 2017. godine. Ako nije obavljena predregistracija za tvari koje proizvodite ili uvozite u količinama većima od 1 tone godišnje, morate odmah provesti registraciju jer ćete u suprotnom prekršiti zakonske odredbe.
Sedam koraka do registracije u skladu s Uredbom REACH
1. Upoznajte svoj portfelj
2. Pronađite svoje supodonositelje registracije
3. Organizirajte se sa supodnositeljima registracije
4. Procijenite opasnosti i rizike
5. Pripremite svoju registraciju kao dosje za IUCLID
6. Podnesite registracijski dosje
7. Održavajte registraciju ažuriranom
 
Osnovne ECHA-ine smjernice:
1. Smjernice za registraciju (studeni 2016.)
2. Smjernice za daljnje korisnike (listopad 2014.)
3. Smjernice za sastavljanje sigurnosno-tehničkih listova (studeni 2015.)
4. Uvodne smjernice o Uredbi CLP (kolovoz 2015.)
5. Praktični vodič 13. - Kako daljnji korisnici mogu postupati sa scenarijima izloženosti (svibanj 2016.)
6. Uvod za mala i srednja poduzeća (MSP) - Kemijska sigurnost u vašem poslovanju
 
Linkovi za smjernice, praktične vodiče i pretraživanje kemikalija:
ECHA – Smjernice
ECHA - Kratke smjernice
ECHA – Praktični vodiči
ECHA - Pretraživanje kemikalija
 
Informacije na sljedećem linku pomoći će vam objašnjavanjem svih koraka u postupku: 
http://www.echa.europa.eu/hr/web/guest/reach-2018