Prilagodba RH u preuzimanju svih preporuka i smjernica Vijeća EU kod zaštite zdravlja stanovništva od utjecaja elektromagentskih polja

Republika Hrvatska je među prvima u Europi preuzela sve relevantne zakonske akte te je poduzela i daljnje korake, primjenjujući pricip predostrožnosti.

Zbog povećane  brige za zdravlje stanovništva preporučene granične razine Svjetske zdravstvene organizacije (WHO) i Međunarodne komisije za zaštitu od neionizirajućeg zračenja (ICNIRP),   u Republici Hrvatskoj su spuštene na niže tj., strože vrijednosti graničnih razina te se kontinuirano prati razvoj događanja vezano za utjecaj elektromagnetskih polja na zdravlje ljudi.

Pravilnik o zaštiti od elektromagnetskih polja redovito se ažurira i ne samo da je usklađen s pozitivnim propisima Europske unije i najnovijim znanstvenim činjenicama već je i stroži od onih u većini EU zemalja. Ministarstvo je transparentno i otvoreno po svim pitanjima vezanim uz elektromagnetska polja, te se svi prijedlozi građana uzimaju u razmatranje.       

Zbog brzog razvoja bežične tehnologije što se posebno odnosi na visokofrekventne izvore zračenja te niza drugih promjena u postavljanju telekomunikacijske infrastrukture bilo je potrebno donijeti novi Pravilnik o zaštiti od elektromagnetskih polja. Ukinute su sve studije i pripadajuća Rješenja o oslobođenju od prvih i periodičkih mjerenja elektromagnetskih polja za visokofrekvencijske i niskofrekvencijske izvore elektromagnetskih polja čime su postroženi mehanizmi kontrole.