Sumnja u kancerogenost elektromagnetskih polja

Što je to potencijalno kancerogeno?

Potencijalno kancerogeno znači da može, ali i ne mora bili povezano s pojavom kancerogenih oboljenja, no da zapravo uzročno-posljedična veza nije dokazana. Stoga se primjenjuje takozvani „precautionary principle“ – „pristup uz oprez“ koji kaže da dok god ne postoje dokazi o štetnim utjecajima na zdravlje, potreban je odgovoran pristup i sprečavanje mogućih negativnih utjecaja. Govoreći o elektromagnetskim poljima i baznim stanicama, međunarodne, priznate agencije određuju dopuštene razine polja za niz različitih utjecaja na zdravlje. Pritom uključuju i sigurnosne faktore kojima još snižavaju dopuštene razine, te se tek nakon toga određuju dozvoljene razine.