Znanstvena istraživanja kao temelj zaštite od elektromagnetskih polja

Na temelju znanstvenih istraživanja donesene su osnovne smjernice od strane Međunarodne komisije za zaštitu od neionizirajućih zračenja (ICNIRP- International Commisission on Non-Ionizing Radiation Protection) koje je prihvatila i Europska Unija putem Preporuke Vijeća Europske Unije 1999/519/EC (od 12.07.1999.) o ograničenjima izloženosti opće populacije elektromagnetskim poljima u rasponu od 0 Hz do 300 GHz. 

Smjernice se redovito revidiraju, uzimajući u obzir nova znanstvena istraživanja. Tako je npr. Znanstveni odbor za zdravstvene rizike SCENIHR (Scientific Committee on Emerging and Newly Identified Health Risks) koji djeluje pri Europskoj komisiji održao javnu raspravu na temu svog objavljenog preliminarnog mišljenja o potencijalnim učincima izloženosti elektromagnetskim poljima na zdravlje.

U preliminarnom mišljenju analizirano je više od 570 znanstvenih studija izrađenih od 2009. godine do danas (Studije bez znanstvene težine su odbačene i nisu bile predmet analize). Istraživanja u spektru mobilnih komunikacija pokazala su da do danas nisu identificirani štetni učinci koji proizlaze iz izloženosti razinama elektromagnetskog polja baznih stanica mobilnih komunikacija kakve se obično nalaze u svakodnevnom okruženju. Nadalje, u istom preliminarnom mišljenju nije izražena namjera niti prijedlog promjene dozvoljenih graničnih razina elektromagnetskog polja u Preporuci EU.