Zaštita od zračenja

U Republici Hrvatskoj o sigurnosti primjene elektromagnetskih polja tj. o zdravstvenom aspektu brine Ministarstvo zdravstva, zakonskim i podzakonskim propisima, kao i redovitim i izvanrednim kontrolama i mjerenjima.

Prati i sudjeluje u usklađivanju i primjeni propisa EU iz područja zaštite od neionizirajućeg zračenja, obavlja upravno-pravne i stručne poslove te inspekcijske poslove sanitarnog nadzora nad izvorima neionizirajućih zračenja; provedbom mjera zaštite profesionalno izloženih djelatnika i ostalog pučanstva od štetnog djelovanja zračenja; upravni i inspekcijski nadzor nad provedbom Zakona o zaštiti od neionizirajućeg zračenja (NN br. 91/10) i propisa donesenih na temelju Zakona; izdaje rješenja za uporabu izvora neionizirajućih zračenja; ovlašćuje pravne osobe za obavljanje stručnih poslova zaštite od neionizirajućih zračenja; ovlašćuje zdravstvene ustanove koje obavljaju djelatnost medicine rada, trgovačka društva koja obavljaju djelatnost medicine rada i privatne ordinacije medicine rada za obavljanje zdravstvenih pregleda osoba koje rade s izvorima ionizirajućih zračenja; utvrđuje sanitarno-tehničke i higijenske uvjete te ovjerava usklađenost glavnog projekta s propisanim uvjetima; izdaje potvrdu o usklađenosti glavnog projekta za sanitarno-tehničke i higijenske uvjete gradnje iz nadležnosti sanitarne inspekcije; sudjeluje u izradi nacrta prijedloga zakona i provedbenih propisa iz područja ionizirajućih i neionizirajućih zračenja.


Obavijest podnositeljima zahtjeva, upita i ostalih podnesaka vezanih za graditeljstvo po nadležnosti Ministarstva zdravstva