Zakon o provedbi Uredbe o biocidima

Savjetovanje sa zainteresiranom javnošću  provodi se u trajanju od 15 dana od dana objave.

Svi zainteresirani mogli su dostaviti svoje prijedloge, primjedbe i komentare u razdoblju od  od 5. prosinca 2013. godine do 20. prosinaca 2013. godine.

Primjedbe, prijedlozi ili pitanja u vezi s prijedlogom predmetnog propisa dostavljaju se na e-mail adresu: biserka.gregurek@miz.hr do naznačenog roka.

teze Zakona o provedbi Uredbe o biocidima.doc

obrazac Zakon o I Zakona o provedbi Uredbe o biocidima.doc

Izvješće