Predmeti opće uporabe i zaštita od buke

Odjel za predmete opće uporabe obuhvaća predmete opće uporabe od proizvodnje i/ili uvoza tj. stavljanja na tržište do potrošača, s ciljem da je potrošač siguran u zdravstvenu ispravnost takvih proizvoda.

U predmete opće uporabe ubrajaju se:
1. materijali i predmeti koji dolaze u neposredan dodir s hranom (posuđe, pribori, oprema, uređaji i ambalaža) i
2. predmeti široke potrošnje koji se dijele na:

  • Kozmetičke proizvode
  • Igračke
  • Deterdžente
  • Duhan

Proizvodnja predmeta opće uporabe

Za sva dodatna pitanja možete nas kontaktirati na e-mail adresu : helpdesk.predmeti_opce_uporabe@miz.hr


OBILJEŽAVAMO MEĐUNARODNI DAN OSVIJEŠTENOSTI O BUCI

Odluka o visini troškova zdravstvenih pregleda osoba koje podliježu zdravstvenom nadzoru

Odluka o visini troškova stjecanja potrebnog znanja o zdravstvenom odgoju osoba