Izvješće o provedenom savjetovanju o Nacrtu Pravilnika o parametrima za provjeru sukladnosti i parametrima radioaktivnih tvari u vodi za ljudsku potrošnju (…)

Dana 07. studenoga 2017. godine započeo je postupak internetskog savjetovanja za Nacrt Pravilnika o parametrima za provjeru sukladnosti i parametrima radioaktivnih tvari u vodi za ljudsku potrošnju, vrsti i opsegu analiza uzoraka u svrhu ispitivanja parametara za provjeru sukladnosti, vrijednostima parametara, učestalosti uzimanja uzoraka vode za ljudsku potrošnju u programu monitoringa, načinu monitoringa, načinu provedbe procjene rizika u programu monitoringa, načinu odobravanja planova sigurnosti vode za ljudsku potrošnju, metodama i točkama uzorkovanja, metodama laboratorijskog ispitivanja parametara sukladnosti u vodi za ljudsku potrošnju i načinu vođenja registra pravnih osoba koje obavljaju djelatnost javne vodoopskrbe na središnjem državnom internetskom portalu za savjetovanja s javnošću „e-Savjetovanja“.
 
Svi zainteresirani mogli su dostaviti svoje prijedloge, primjedbe i komentare u razdoblju od 07. studenoga do 07. prosinca 2017. godine putem središnjeg državnog internetskog portala za savjetovanje „e-Savjetovanja" ili na e-mail adresu: savjetovanje@miz.hr.


ANALIZA PRIMJEDBI

Obrazac Informacije o provedbi savjetovanja