Arhiva

  • Ministarstvo zdravlja Republike Hrvatske objavljuje Rješenje o ispravku rješenja po službenoj dužnosti za stranku Tinu Katić, dr. med. od 06. lipnja 2016. godine, KLASA: UP/I-131-04/13-01/125, UR. BROJ: 534-04-1-2/3-16-3,  sukladno članku 95. Zakona o općem upravnom postupku („Narodne novine“ broj 47/09).
  • Ministarstvo zdravlja Republike Hrvatske objavljuje Rješenje o imenovanju članova radne skupine specijalističkog usavršavanja doktore medicine, KLASA: UP/I-011-01/11-01/72, URBROJ: 534-04-1-2/5-15-2 od 24. prosinca 2015. godine s obzirom da je dostava za prof. prim. dr. sc. Zdenka Ostojića, dr. med. na adresi Klinički bolnički centar Split, Spinčićeva 1, Split, ostala bezuspješna, a sukladno članku 95. Zakona o općem upravnom postupku („Narodne novine“ broj 47/09).
  • Rješenje o imenovanju članova radne skupine specijalističkog usavršavanja doktore medicine