Ovlaštenja za provođenje specijalističkog usavršavanja doktora medicine

Specijalističko usavršavanje doktora medicine uređeno je Pravilnikom o specijalističkom usavršavanju doktora medicine („Narodne novine“, broj 65/22).

Klikom na specijalizaciju možete naći skraćeni prikaz izdanih ovlaštenja po specijalnostima. Pojedini voditelji programa specijalističkog usavršavanja i radne skupine još rade na izradi ovlaštenja pa ćemo ih objaviti kada budu gotove.
 
 1. Abdominalna kirurgija
 2. Alergologija i klinička imunologija
 3. Anesteziologija, reanimatologija i intenzivna medicina
 4. Dermatologija i venerologija
 5. Dječja i adolescentna psihijatrija
 6. Dječja kirurgija
 7. Endokrinologija i dijabetologija
 8. Epidemiologija
 9. Fizikalna medicina i rehabilitacija
 10. Gastroenterologija
 11. Gerijatrija
 12. Ginekologija i opstetricija
 13. Hematologija
 14. Hitna medicina
 15. Infektologija
 16. Internistička onkologija
 17. Javnozdravstvena medicina
 18. Kardiologija
 19. Kardiotorakalna kirurgija (smjer kardijalna kirurgija/smjer torakalna kirurgija)
 20. Klinička farmakologija s toksikologijom
 21. Klinička mikrobiologija
 22. Klinička radiologija
 23. Laboratorijska imunologija
 24. Maksilofacijalna kirurgija
 25. Medicina rada i športa
 26. Medicinska genetika
 27. Nefrologija
 28. Neurokirurgija
 29. Neurologija
 30. Nuklearna medicina
 31. Obiteljska medicina
 32. Oftalmologija i optometrija
 33. Onkologija i radioterapija
 34. Opća interna medicina
 35. Opća kirurgija
 36. Ortopedija i traumatologija
 37. Otorinolaringologija
 38. Patologija i citologija
 39. Pedijatrija
 40. Pedijatrijska infektologija
 41. Plastična, rekonstrukcijska i estetska kirurgija
 42. Psihijatrija
 43. Pulmologija
 44. Reumatologija
 45. Sudska medicina
 46. Školska i adolescentna medicina
 47. Transfuzijska medicina
 48. Urologija
 49. Vaskularna kirurgija