Stručni ispiti za zdravstvene radnike

Sukladno članku 9. i 10. Pravilnika o pripravničkom stažu zdravstvenih radnika („Narodne novine“ broj 2/11, 14/13, 126/14), odnosno članka 13. Pravilnika o pripravničkom stažu doktora medicine („Narodne novine“ broj 114/13, 157/13, 30/14) te Pravilnika o pripravničkom stažu doktora dentalne medicine („Narodne novine“ broj 145/13) prijava za polaganje stručnog ispita podnosi se ministarstvu nadležnom za zdravlje putem zdravstvene ustanove, trgovačkog društva koje obavlja zdravstvenu djelatnost, nositelja privatne prakse koji je pripravnika primio na pripravnički staž ili osobno / poštom uz  sljedeću dokumentaciju:
  • zamolbe pripravnika
  • ovjerene preslike diplome ili svjedodžbe o završnom ispitu, ili ovjerene preslike rješenja o priznavanju inozemne stručne kvalifikacije od nadležne komore,
  • ovjerene preslike domovnice, odnosno dokaza o državljanstvu
  • ovjerene preslike vjenčanog lista (u slučaju promjene prezimena)
    • uredno ispunjene i ovjerene pripravničke knjižice, odnosno pripravničke knjižice i   dnevnika rada za doktore medicine i doktore dentalne medicine,
  • potvrdu ravnatelja zdravstvene ustanove, uprave trgovačkog društva koje obavlja
  • zdravstvenu djelatnost ili nositelja privatne prakse o obavljenom pripravničkom stažu.
 
Prijava se može podnijeti ministarstvu najranije 30 dana prije isteka pripravničkog staža, a najkasnije 6 mjeseci nakon završenog pripravničkog staža.
 
 Ako je pripravnik, odnosno kandidat ispunio sve uvjete predviđene gore citiranim Pravilnicima, ministar rješenjem odobrava polaganje stručnog ispita. Pripravnik, odnosno kandidat pisano se izvješćuje o datumu i mjestu polaganja, najmanje 8 dana prije dana polaganja ispita.
 
Troškovi polaganja stručnog ispita za doktore medicine iznose  146,00 EUR (1.100,00 kn) , za doktore dentalne medicine, magistre farmacije, magistre medicinske biokemije i magistre sanitarnog inženjerstva/diplomirane sanitarne inženjere iznose  92,91 EUR (700,00 kn), a za sve ostale zdravstvene radnike iznose  79,63 EUR (600,00 kn).
 
Troškovi polaganja stručnog ispita za doktore medicine i doktore dentalne medicine koji su završili petomjesečni pripravnički staž iznosi  73,00 EUR (550,00 kn).
 
Troškovi polaganja stručnog ispita uplaćuju se po dobivenom rješenju o odobrenju polaganja stručnog ispita.
 
Pripravnik, odnosno kandidat koji na stručnom ispitu nije položio jedan ili dva ispitna predmeta može uz podnošenje zamolbe polagati popravni ispit iz nepoloženih predmeta najranije po isteku roka od 15 dana, a najkasnije u roku 6 mjeseci od dana polaganja ispita.

Ako pripravnik, odnosno kandidat u roku iz stavka 1. ovoga članka ne izađe na popravni ispit, polaže ponovno stručni ispit u cijelosti. Pripravnik, odnosno kandidat koji nije položio najmanje tri predmeta, kao i pripravnik, odnosno kandidat koji nije položio popravni ispit,  polaže stručni ispit u cijelosti po isteku roka od 3 mjeseca.

Fiksni tečaj konverzije 1 EUR = 7,53450 HRK