Natječaji za specijalizaciju

Natječaj za specijalizanta školske i adolescentne medicine

Zavod za javno zdravstvo Osječko-baranjske županije

Zavod za hitnu medicinu Brodsko-posavske županije


DR. FRAN MIHALJEVIĆ ZAGREB - infektologija, pedijatrijska infektologija, klinička mikrobiologija

Natječaj za specijalizaciju  - Opća bolnica Našice

Natječaj za specijalizaciju - Zavod za hitnu medicinu Koprivničko-križevačke županije 

Zavod za hitnu medicinu Brodsko-posavske županije

Specijalna bolnica za medicinsku rehabilitaciju Lipik 

KLINIKA ZA PSIHIJATRIJU VRAPČE

Natječaj za specijalizaciju Opća bolnica Zadar

Natječaj za specijalizaciju Klinički bolnički centar Zagreb

Javni natječaj za prijam specijalizanata - Opća bolnica Pula

HRVATSKI ZAVOD ZA TRANSFUZIJSKU MEDICINU ZAGREB

Zavod za hitnu medicinu Zagrebačke županije

DOM ZDRAVLJA SLAVONSKI BROD

Natječaj za upućivanje na specijalizaciju - Opća bolnica ''Dr.Josip Benčević

Natječaj za upućivanje zdravstvenog radnika na specijalističko usavršavanje iz medicine rada i sporta za potrebe Doma zdravlja Zagreb – Zapad

Natječaj za upućivanje zdravstvenih radnika na specijalističko usavršavanje iz obiteljske medicine za potrebe Doma zdravlja Zagreb – Zapad

Hrvatski zavod za javno zdravstvo Zagreb - Natječaj za prijam u radni odnos  doktora medicine na neodređeno vrijeme i upućivanje na specijalizaciju iz epidemiologije i javnozdravstvene medicine

Klinički bolnički centar Osijek - Natječaj za izbor pristupnika za odobravanje specijalizacije i za sklapanje ugovora o radu na neodređeno vrijeme

Specijalna bolnica za medicinsku rehabilitaciju Lipik

Natječaj za prijam u radni odnos na neodređeno vrijeme i upućivanje na specijalizaciju iz psihijatrije - Psihijatrijska bolnica ''Sveti Ivan'' Zagreb 

Opća bolnica Varaždin - pedijatrija, kardiologija, patologija i klinička radiologija

Zavod za hitnu medicinu Ličko-senjske županije 

KB SVETI DUH

OPĆA BOLNICA I BOLNICA BRANITELJA-OGULIN

DOM ZDRAVLJA PLOČE

DOM ZDRAVLJA METKOVIĆ

DOM ZDRAVLJA CENTAR

OPĆA BOLNICA ZADAR

KLINIČKI BOLNIČKI CENTAR OSIJEK - hitna medicina, neurokirurgija, ortopedija i traumatologija

STOMATOLOŠKA POLIKLINIKA SPLIT -  dentalna medicina

Dom zdravlja Zagreb - Zapad -pedijatrija

Dom zdravlja Zagreb - Zapad -obiteljska medicina

ZAVOD ZA HITNU MEDICINU VIROVITIČKO - PODRAVSKE ŽUPANIJE

ISTARSKI DOMOVI ZDRAVLJA - obiteljska medicina, pedijatrija, ginekologija i opstetricija

NASTAVNI ZAVOD ZA HITNU MEDICINU GRADA ZAGREBA

DOM ZDRAVLJA SENJ - klinička radiologija

ZAVOD ZA HITNU MEDICINU VIROVITIČKO - PODRAVSKE ŽUPANIJE

ZAVOD ZA HITNU MEDICINU OSJEČKO - BARANJSKE ŽUPANIJE

ZAVOD ZA HITNU MEDICINU ISTARSKE ŽUPANIJE, PULA 

DOM ZDRAVLJA ZAGREB - pedijatrija, ginekologija, opstetricija

DOM ZDRAVLJA ZAGREB - obiteljska medicina

DOM ZDRAVLJA GOSPIĆ - obiteljska medicina

DOM ZDRAVLJA OGULIN - obiteljska medicina

DOM ZDRAVLJA KNIN - obiteljska medicina

SPECIJALNA BOLNICA ZA MEDICINSKU REHABILITACIJU KRAPINSKE TOPLICE

DOM ZDRAVLJA DR ANTE FRANULOVIĆ VELA LUKA - obiteljska medicina

DOM ZDRAVLJA ZADAR 

DOM ZDRAVLJA VOJNIĆ - obiteljska medicina
 
KLINIČKI BOLNIČKI CENTAR OSIJEK

DOM ZDRAVLJA MINISTARSTVA UNUTARNJIH POSLOVA ZAGREB - obiteljska medicina, medicina rada i sporta

DOM ZDRAVLJA KNIN - obiteljska medicina

ZAVOD ZA HITNU MEDICINU VARAŽDINSKE ŽUPANIJE 

STOMATOLOŠKA POLIKLINIKA ZAGREB

DOM ZDRAVLJA ZAGREB- CENTAR- obiteljska medicina

DOM ZDRAVLJA ZAGREB- CENTAR- dentalna medicina

OPĆA BOLNICA VUKOVAR

DOM ZDRAVLJA KORIČULA  

OPĆA BOLNICA VARAŽDIN

KLINIČKA BOLNICA "SVETI DUH"

OPĆA ŽUPANIJSKA BOLNICA VUKOVAR I BOLNICA HRVATSKIH VETERANA

OPĆA BOLNICA KARLOVAC

OPĆA BOLNICA VIROVITICA

OPĆA BOLNICA SLAVONSKI BROD LIPANJ 2016.

PONIŠTENJE NATJEČAJA-HZJZ

HRVATSKI ZAVOD ZA JAVNO ZDRAVSTVO - ZAGREB

OPĆA BOLNICA OSIJEK

OPCA ZUPANIJSKA BOLNICA VINKOVCI

OPĆA BOLNICA SLAVONSKI BROD

KLINIKA ZA PSIHIJATRIJU VRAPČE

DOM ZDRAVLJA OTOČAC

ZAVOD ZA HITNU MEDICINU ŠIBENSKO-KNINSKE ŽUPANIJE

ZAVOD ZA HITNU MEDICINU PGŽ

DOM ZDRAVLJA NOVALJA

ZAVOD ZA HITNU MEDICINU SPLITSKO DALMATINSKE ŽUPANIJE

DOM ZDRAVLJA SPLITSKO DALMATINSKE ŽUPANIJE

ZAVOD ZA HITNU MEDICINU BRODSKO-POSAVSKE ŽUPANIJE