Natječaji za specijalizaciju

Natječaj za specijalizaciju iz hitne mdicine - Zavod za hitnu medicinu Brodsko - posavske županije

KLINIČKI BOLNIČKI CENTAR SPLIT

Dom zdravlja Virovitičko - podravske županije

OŽB Vukovar

SPECIJALNA BOLNICA ZA MEDICINSKU REHABILITACIJU DARUVAR

Klinički bolnički centar Split - natječaj za izbor specijalizanta

Opća županijska bolnica Požega

NATJEČAJ ZA SPECIJALIZACIJU IZ PEDIJATRIJE 2018.

Nastavni zavod za hitnu medicinu

Lječilište Topusko

SPECIJALNA BOLNICA ZA MEDICINSKU  REHABILITACIJU  VARAŽDINSKE TOPLICE

ZAVOD ZA HITNU MEDICINU SPLITSKO DALMATINSKE ŽUPANIJE

Dom zdravlja Valpovo

Klinički bolnički centar Split

Dom zdravlja Koprivničko-križevačke županije

KBC Osijek

SPECIJALNA BOLNICA ZA KRONIČNE BOLESTI DJEČJE DOBI GORNJA BISTRA - NATJEČAJ za prijam specijalizanta/ice na specijalističko usavršavanje iz pedijatrije

KLINIKA ZA DJEČJE BOLESTI ZAGREB

Klinika za infektivne bolesti Dr. Fran Mihaljević

Specijalizacija iz hitne medicine - Zavod za hitnu medicinu Primorsko goranske županije

Specijalna bolnica za kronične bolesti dječje dobi Gornja Bistra

Natječaj za specijalizaciju - Opća bolnica Zadar

Zavod za hitnu medicinu Primorsko goranske županije


Zavod za hitnu medicinu Požeško-slavonske županije

SPECIJALNA BOLNICA ZA KRONIČNE BOLESTI DJEČJE DOBI GORNJA BISTRA

Opća bolnica Šibenik

Opća i veteranska bolnica "Hrvatski ponos" Knin

Opća bolnica Karlovac

Thalassotherapia Opatija

Opća bolnica Gospić

Klinička bolnica „Sveti Duh“ 

Opća bolnica Zabok i bolnica hrvatskih veterana - natječaj za prijam specijalizanata

OPĆA ŽUPANIJSKA BOLNICA VINKOVCINatječaj za izbor doktora medicine (m/ž) za upućivanje na specijalizaciju

Opća bolnica Pula - natječaj za prijam specijalizanata iz internističke onkologije

Natječaj za prijam pristupnika i upućivanje na specijalizaciju iz fizikalne medicine i rehabilitacije - Lječilište Topusko

Opća županijska bolnica Vukovar i bolnica hrvatskih veterana

Opća bolnica "Dr. Josip Benčević" Slavonski Brod - natječaj za upućivanje na specijalizaciju

KBC Osijek

Zavod za javno zdravstvo Zagrebačke županije

Dom zdravlja Koprivničko-križevačke županije

Specijalna bolnica za produženo liječenje Duga resa - Natječaj za prijam u radni odnos na neodređeno vrijeme i upućivanje na specijalizaciju

ZAVOD ZA JAVNO ZDRAVSTVO ŠIBENSKO-KNINSKE ŽUPANIJE

NASTAVNI ZAVOD ZA HITNU MEDICINU GRADA ZAGREBA

Opća bolnica Dubrovnik 

Natječaj za specijalizanta školske i adolescentne medicine

Zavod za javno zdravstvo Osječko-baranjske županije

Zavod za hitnu medicinu Brodsko-posavske županije


DR. FRAN MIHALJEVIĆ ZAGREB - infektologija, pedijatrijska infektologija, klinička mikrobiologija

Natječaj za specijalizaciju  - Opća bolnica Našice

Natječaj za specijalizaciju - Zavod za hitnu medicinu Koprivničko-križevačke županije 

Zavod za hitnu medicinu Brodsko-posavske županije

Specijalna bolnica za medicinsku rehabilitaciju Lipik 

KLINIKA ZA PSIHIJATRIJU VRAPČE

Natječaj za specijalizaciju Opća bolnica Zadar

Natječaj za specijalizaciju Klinički bolnički centar Zagreb

Javni natječaj za prijam specijalizanata - Opća bolnica Pula

HRVATSKI ZAVOD ZA TRANSFUZIJSKU MEDICINU ZAGREB

Zavod za hitnu medicinu Zagrebačke županije

DOM ZDRAVLJA SLAVONSKI BROD

Natječaj za upućivanje na specijalizaciju - Opća bolnica ''Dr.Josip Benčević

Natječaj za upućivanje zdravstvenog radnika na specijalističko usavršavanje iz medicine rada i sporta za potrebe Doma zdravlja Zagreb – Zapad

Natječaj za upućivanje zdravstvenih radnika na specijalističko usavršavanje iz obiteljske medicine za potrebe Doma zdravlja Zagreb – Zapad

Hrvatski zavod za javno zdravstvo Zagreb - Natječaj za prijam u radni odnos  doktora medicine na neodređeno vrijeme i upućivanje na specijalizaciju iz epidemiologije i javnozdravstvene medicine

Klinički bolnički centar Osijek - Natječaj za izbor pristupnika za odobravanje specijalizacije i za sklapanje ugovora o radu na neodređeno vrijeme

Specijalna bolnica za medicinsku rehabilitaciju Lipik

Natječaj za prijam u radni odnos na neodređeno vrijeme i upućivanje na specijalizaciju iz psihijatrije - Psihijatrijska bolnica ''Sveti Ivan'' Zagreb 

Opća bolnica Varaždin - pedijatrija, kardiologija, patologija i klinička radiologija

Zavod za hitnu medicinu Ličko-senjske županije 

KB SVETI DUH

OPĆA BOLNICA I BOLNICA BRANITELJA-OGULIN

DOM ZDRAVLJA PLOČE

DOM ZDRAVLJA METKOVIĆ

DOM ZDRAVLJA CENTAR

OPĆA BOLNICA ZADAR

KLINIČKI BOLNIČKI CENTAR OSIJEK - hitna medicina, neurokirurgija, ortopedija i traumatologija

STOMATOLOŠKA POLIKLINIKA SPLIT -  dentalna medicina

Dom zdravlja Zagreb - Zapad -pedijatrija

Dom zdravlja Zagreb - Zapad -obiteljska medicina

ZAVOD ZA HITNU MEDICINU VIROVITIČKO - PODRAVSKE ŽUPANIJE

ISTARSKI DOMOVI ZDRAVLJA - obiteljska medicina, pedijatrija, ginekologija i opstetricija

NASTAVNI ZAVOD ZA HITNU MEDICINU GRADA ZAGREBA

DOM ZDRAVLJA SENJ - klinička radiologija

ZAVOD ZA HITNU MEDICINU VIROVITIČKO - PODRAVSKE ŽUPANIJE

ZAVOD ZA HITNU MEDICINU OSJEČKO - BARANJSKE ŽUPANIJE

ZAVOD ZA HITNU MEDICINU ISTARSKE ŽUPANIJE, PULA 

DOM ZDRAVLJA ZAGREB - pedijatrija, ginekologija, opstetricija

DOM ZDRAVLJA ZAGREB - obiteljska medicina

DOM ZDRAVLJA GOSPIĆ - obiteljska medicina

DOM ZDRAVLJA OGULIN - obiteljska medicina

DOM ZDRAVLJA KNIN - obiteljska medicina

SPECIJALNA BOLNICA ZA MEDICINSKU REHABILITACIJU KRAPINSKE TOPLICE

DOM ZDRAVLJA DR ANTE FRANULOVIĆ VELA LUKA - obiteljska medicina

DOM ZDRAVLJA ZADAR 

DOM ZDRAVLJA VOJNIĆ - obiteljska medicina
 
KLINIČKI BOLNIČKI CENTAR OSIJEK

DOM ZDRAVLJA MINISTARSTVA UNUTARNJIH POSLOVA ZAGREB - obiteljska medicina, medicina rada i sporta

DOM ZDRAVLJA KNIN - obiteljska medicina

ZAVOD ZA HITNU MEDICINU VARAŽDINSKE ŽUPANIJE 

STOMATOLOŠKA POLIKLINIKA ZAGREB

DOM ZDRAVLJA ZAGREB- CENTAR- obiteljska medicina

DOM ZDRAVLJA ZAGREB- CENTAR- dentalna medicina

OPĆA BOLNICA VUKOVAR

DOM ZDRAVLJA KORIČULA  

OPĆA BOLNICA VARAŽDIN

KLINIČKA BOLNICA "SVETI DUH"

OPĆA ŽUPANIJSKA BOLNICA VUKOVAR I BOLNICA HRVATSKIH VETERANA

OPĆA BOLNICA KARLOVAC

OPĆA BOLNICA VIROVITICA

OPĆA BOLNICA SLAVONSKI BROD LIPANJ 2016.

PONIŠTENJE NATJEČAJA-HZJZ

HRVATSKI ZAVOD ZA JAVNO ZDRAVSTVO - ZAGREB

OPĆA BOLNICA OSIJEK

OPCA ZUPANIJSKA BOLNICA VINKOVCI

OPĆA BOLNICA SLAVONSKI BROD

KLINIKA ZA PSIHIJATRIJU VRAPČE

DOM ZDRAVLJA OTOČAC

ZAVOD ZA HITNU MEDICINU ŠIBENSKO-KNINSKE ŽUPANIJE

ZAVOD ZA HITNU MEDICINU PGŽ

DOM ZDRAVLJA NOVALJA

ZAVOD ZA HITNU MEDICINU SPLITSKO DALMATINSKE ŽUPANIJE

DOM ZDRAVLJA SPLITSKO DALMATINSKE ŽUPANIJE

ZAVOD ZA HITNU MEDICINU BRODSKO-POSAVSKE ŽUPANIJE