VAŽNO - INFORMATIVNA RADIONICA

INFORMATIVNA RADIONICA

Uzimajući u obzir tehnička ograničenja, izrazito velik odaziv potencijalnih prijavitelja te izvanrednu situaciju uslijed pandemije COVID -19, pritom poštujući načelo jednakog postupanja, snimku informativne radionice možete zatražiti putem elektronske pošte eufondovi-promoprev@miz.hr.
NAPOMENA: Molimo da uzmete u obzir da je snimka informativne radionice nastala prije objave Izmjena i dopuna Poziva, te se pravila Poziva razlikuju u dijelovima koji su obuhvaćeni predmetnim Izmjenama i dopunama od 23. studenog 2020. godine.
 
Eventualna pitanja molimo postavljajte na eufondovi-promoprev@miz.hr te ćemo ih s odgovorima objaviti na središnjoj internetskoj stranici ESI fondova (http://www.strukturnifondovi.hr/), ESF stranici (http://www.esf.hr) i stranicama Ministarstva zdravstva (https://zdravstvo.gov.hr/ ) svakih 7 radnih dana počevši od dana zaprimanja prvog pitanja.