Obvezni preventivni pregled vida kod djece

Svjetska zdravstvena organizacija 1995. godine je pokrenula globalnu inicijativu za smanjenje preventabilnog gubitka vida pozivajući sve zemlje svijeta da do 2020. godine doprinesu lokalno u ovoj globalnoj inicijativi. U desetak razvijenih zemalja rani probir i liječenje ambliopije uvriježena su javnozdravstvena politika.
 
Ambliopija se definira kao smanjenje ili gubitak dijela vidnih funkcija – vidne oštrine, percepcije kretanja, osjećaja dubine prostora, razlikovanja kontrasta, a bez prisutne vidljive bolesti oka. Najčešće je prisutna u jednom oku.
Uzrok razvijene ambliopije  je izostanak dozrijevanja vidnog dijela mozga zbog nedovoljne vidne stimulacije.  
 
Razvoj vidnoga dijela mozga je u 7. godini života djeteta gotovo u cijelosti završen. Stoga, ne liječi li se ambliopija u ranom periodu razvoja života djeteta, slabovidno oko neće nikada više moći povratiti dobar vid. Štoviše, oko može postati i funkcionalno slijepo, jer je nakon 7. godine života razvoj vidnog dijela mozga najvećim dijelom završen.
 
Smatra se da je probir testiranjem vidne oštrine četverogodišnjaka najpouzdaniji za otkrivanje ambliopije,  s obzirom da se tim jednostavnim testom može otkriti i do 97% svih anomalija oka. 
 
Kako se kod slabovidnosti radi o gubitku vida koji je preventivnim mjerama moguće izliječiti u preko 90%, potrebno je pravovremeno provoditi dijagnostičko testiranje kako bi i liječenje bilo pravovremeno. 
 
Rano liječenje ambliopije među najisplativijim je postupcima ne samo u oftalmologiji, već u medicini uopće.
 
Ministarstvo zdravlja 1. lipnja 2015. godine donijelo je odluku kojom probir na ambliopiju postaje dostupan svoj četverogodišnjoj djeci kao dio preventivne politike očuvanja zdravlja ne samo djece već prospektivno i cjelokupne populacije. 
 
Od osobitog značaja je inicijativa Referentnog centra Ministarstva zdravstva za dječju oftalmologiju i strabizam pri Klinici za očne bolesti Kliničke bolnice „Sveti Duh“  za donošenje Nacionalnog programa ranog otkrivanja slabovidnosti, jer skrining vida, otkrivanje i liječenje ambliopije stvara zdravijeg pojedinca, a time i društvo napretka, s identitetom prepoznatim u svijetu po razvijenoj svijesti o važnosti zdravlja djece i neupitnim naporima za stvaranje zdravog društva.
 
Nacionalni program ranog otkrivanja slabovidnosti donesen je Odlukom Ministra zdravstva o donošenju Nacionalnog programa ranog otkrivanja slabovidnosti od 21. siječnja 2016. godine.
 
Hrvatski sabor je na sjednici 20. lipnja 2016. jednoglasno donio Odluku kojom se 12. rujna proglašava Nacionalnim danom ambliopije. 
 
8. veljače 2017. godine sklopljen je Sporazum o suradnji o uspostavi nacionalnog Registra ranog otkrivanja slabovidnosti. 
 
Nacionalni program ranog otkrivanja slabovidnosti, od 1. siječnja 2019. godine provodi se, jednako kao i ostali nacionalni preventivni programi, pozivanjem četverogodišnjaka na probirni preventivni pregled u ugovornim zdravstvenim ustanovama Hrvatskog zavoda za zdravstveno osiguranje, s kojima je HZZO sklopio posebne ugovore s van limitnim plaćanjem izvršene usluge.
 
Praćenje Nacionalnog programa ranog otkrivanja slabovidnosti odvija se u svim oftalmološkim centrima u sklopu javne zdravstvene mreže u kojima se provodi probir na ambliopiju. 
 
Prikupljanje, obradu i evaluaciju podataka Nacionalnog programa ranog otkrivanja slabovidnosti koordinira Referentni centar Ministarstva zdravstva za dječju oftalmologiju i strabizam pri Klinici za očne bolesti Kliničke bolnice „Sveti Duh“ u suradnji s Hrvatskim zavodom za javno zdravstvo, s ciljem jedinstvene metodologije praćenja i evaluacije.
 
Nacionalni program ranog otkrivanja slabovidnosti dostupan je na poveznici: https://zdravstvo.gov.hr/programi-i-projekti/nacionalni-programi-projekti-i-strategije/ostali-programi/nacionalni-program-ranog-otkrivanja-slabovidnosti/2479