Darovano zemljište za izgradnju nove bolnice za kronične dječje bolesti u Bistri