Dana 20. rujna 2019. godine ministar zdravstva donio je 2. Odluku o financiranju u sklopu Poziva na dostavu projektnih prijedloga „Promocija zdravlja i prevencija bolesti- Faza 1.“ Odluku možete preuzeti ovdje

Dokumenti