Zahtjev za postupak osnivanja, proširenja ili promjene djelatnosti ustanova i trgovačkih društava za obavljanje djelatnosti zdravstvenog turizma