Promocija zdravlja i prevencija bolesti - faza 2

VAŽNO:
Ministarstvo zdravstva, sukladno odobrenju Upravljačkoga tijela, 17. lipnja 2022. godine, u svrhu financiranja projektnih prijedloga s rezervne liste, povećava alokaciju Poziva, čija ukupna vrijednost nakon povećanja iznosi 28.343.805,28 kn.

U to, Ministarstvo zdravstva obavještava prijavitelje na Poziv na dostavu projektnih prijedloga Promocija zdravlja i prevencija bolesti- Faza 2 o sljedećoj izmjeni Poziva na način:

Uputama za prijavitelje, točka 3.2 Trajanje i početak provedbe propisano je da je planirano trajanje provedbe projekata od 12 do 18 mjeseci od dana sklapanja Ugovora o dodjeli bespovratnih sredstava.

Zbog činjenice da se postupak dodjele i ugovaranja zbog objektivnih razloga produljio te u svrhu omogućavanja prijaviteljima s rezervne liste provedbu svih aktivnosti u skladu s planiranim u projektnim prijedlozima, produljuje se maksimalno trajanje razdoblja provedbe do 30. prosinca 2023. godine.

Isto će biti izmijenjeno i u Posebnim uvjetima ugovora (bilješka 4).
 
VAŽNO:
Ministarstvo zdravstva dana 17. lipnja 2022. objavljuje Treću (3.) Odluku o financiranju, koja je dostupna za preuzimanje.
 

Dokumenti