Najave

14.02.2019.- Nacionalni dan oboljelih od epilepsije

15.02.2019.- Međunarodni dan djece oboljele od malignih bolesti

26.02.2019.-Hrvatski dan liječnika

28.02.2019.- Međunarodni dan rijetkih bolesti

Kontakt

Ministarstvo zdravstva

Ksaver 200a, 10000 Zagreb
Tel: 01 46 07 555
fax:01 46 77 076
Bijeli telefon 0800 7999
Kontakti zdravstvenih ustanova


Radno vrijeme za prijem građana:

ponedjeljak, srijeda, petak: 13-15,30
utorak, četvrtak: 9-11,30

OIB: 88362248492
MB: 2830396

Izdvojeno

O Ministarstvu